[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Det nye inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen til Søværnet er sat i produktion og vil forventeligt blive operativt i 2017. Det nye inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen erstatter inspektionskutteren ’TULUGAQ’, der i dag patruljerer langs kysterne i Grønland.

Anskaffelsen af det nye og større inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen betyder, at der er behov for at styrke størrelsen på besætningerne, så det svarer til besætningerne på de to øvrige fartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen.

Der er tilknyttet to besætninger til det nye inspektionsfartøj. Begge besætninger øges med seks stillinger. For at det nye inspektionsfartøj kan blive operativt i 2017 uddannes de nye besætninger allerede fra 2016.

Der oprettes i denne forbindelse således 12 nye fuldtidsstillinger under Søværnets 1. Eskadre i Frederikshavn fra medio 2016.