[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]



Af Lars Bøgh Vinther, kommunikationsafdelingen.

DNV GL har vundet opgaven med at udarbejde en havmiljø risikoanalyse for grønlandske farvande som dækker grønlandsk økonomisk zone (ud til 200 sømil fra kysten). Risikoanalysen skal være færdig og afleveret ved udgangen af året.

24.april underskrev firmaets og forsvarets repræsentanter en kontrakt, hvor delanalyser allerede i september vil indgå i overvejelserne om, hvordan forsvaret i fremtiden skal øge indsatsen i Arktis.

- Med den samlede risikoanalyse for havmiljøet kan vi blive klogere på hvordan vi bedst bruger de begrænsede midler i Arktis, fortæller chefen for forsvarskommandoens planlægnings- og programsektion, oberst Peter Harling Boysen. Det handler om at sætte ind hvor risikoen er størst.




DNV GL har tidligere leveret risikoanalyser til Arktisk Råd og er for tiden ved at færdiggøre en lignende analyse for Svalbard. Et væld af data om skibstrafikkens adfærd, klima og vejrforhold, dyreliv, naturens følsomhed og andre komplicerede faktorer danner grundlaget for sandsynligheden for og konsekvenserne af f.eks. grundstødning og olieforurening, og ikke mindst effekten på havmiljøet.

- Fordi vi allerede har modellerne for risikoanalyser i Arktis fra arbejdet omkring Svalbard, kan vi arbejde hurtigt og billigt, fortæller lederen af sikkerhed og pålidelighedsafdelingen i DNV GL Maritime, Peter Nyegaard Hoffmann.  Med sådan en risikoanalyse kan forsvaret prioritere sine opgaver og iværksætte tiltag for at nedsætte sandsynligheden for ulykker. Man øger trygheden for havmiljøet på en effektiv måde.

Et eksempel er fra Peter Nyegaard Hoffmanns hjemland Norge. En analyse af risikoen for havmiljøet langs den norske kyst anbefalede at flytte skibstrafikken 30 sømil længere væk fra kysten. Og dermed reducerede man kraftigt sandsynligheden for en ulykke.

Det er ikke alene forsvarsministeriets arbejdsgruppe om den arktiske indsats der får konkret nytte af risikoanalysen. Det grønlandske selvstyre har ansvaret for havmiljøet indtil 3 sømil fra kysten, og risikoanalysen omfatter hele den økonomiske zone omkring Grønland. 

- Grønland får stor nytte i deres planlægning og beredskab. Men i øvrigt er det naturligt at vi arbejder meget tæt sammen med selvstyret. Hvis ulykken er ude, bliver vi nødt til at hjælpe med alle midler, fortæller oberst Peter Harling Boysen.