[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse gør opmærksom på, at det grundet driftsforstyrrelser i Befalingssystemet ikke har været muligt at få sat alle de seneste indkommanderinger af personel af reserven til udbetaling med december måneds løn.

 Der er iværksat nødprocedure og overarbejde med henblik på at alle udbetalinger kommer med i lønnen for januar måned 2015.