[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Chefsergent John Christensen ønsker at sige følgende om sin tilbageholdelse:

- Jeg er glad for at være tilbage i Danmark og nu være genforenet med min familie.

- Jeg har under min tilbageholdelse haft tillid til - og været tryg ved - at Forsvaret nok skulle håndtere min situation og ikke mindst situationen i forhold til min familie. Det er jeg nu blevet bekræftet i. Særligt den personlige indsats og håndtering af mine børns situation vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed for.

- Min oplevelse har været både kritisk, dramatisk og til tider farlig. Tilfangetagelsen og løsladelsen oplevede jeg som de mest bekymrende og kritiske faser, men jeg ønsker ikke at uddybe de nærmere detaljer. Vi håndterede situationen og tilbageholdelsen i Slavjansk som et hold, og alle har hver især budt ind i forhold til deres erfaringer og baggrund.

- Mødet med forhandlerholdet fra OSCE forsikrede mig yderligere om, at der blev arbejdet målrettet for vores løsladelse. Den konstruktive tysk-russiske internationale relation gav mig grundlæggende ro til at fokusere på de umiddelbare nære forhold og udfordringer, vi direkte havde indflydelse på.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at anerkende journalister fra DR og TV2, for den professionelle indsats de ydede i forbindelse med pressekonferencen med borgmesteren. Derudover gav de danske journalister i flere omgange håb og forsikring om, at vi ikke var glemt, når vi ved flere lejligheder havde mulighed for at identificere dem fra vores opholdssted.

- Fra holdets side havde vi løbende fokus på vores ukrainske kollegaers særlige udsatte situation, og jeg vil blot minde om, at situationen for dem har været særlig barsk og stadig er særdeles vanskelig.

- Jeg beder om forståelse for, at jeg lige nu vil fokusere på min familie, så jeg hurtigst muligt kan komme tilbage og løse mine daglige opgaver i Forsvarskommandoen.