[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Implementeringen af tiltaget medfører, at antallet af værnepligtige reduceres fra i alt ca. 5.000 i 2012 til i alt ca. 4.200 fra 2014.

De værnepligtige fordeles med i alt ca. 1.000 værnepligtige til henholdsvis Den Kongelige Livgarde, Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet samt Kongeskibet Dannebrog.  Herudover indkaldes ca. 3.200 værnepligtige årligt, fordelt med ca. 3.000 til Hæren og ca. 100 hver til Søværnet og Flyvevåbnet.

I konsekvens heraf tilpasses de tre værns uddannelseskadrer for værnepligten.

Reduktionen i værnepligtsantallet medfører en justering på uddannelseskadrerne fra 2014. Denne justering fører til nedlæggelse af i alt ca. 30 stillinger i Forsvaret.

I Hæren er der allerede gennemført ca. 100 stillingsnedlæggelser i forbindelse med implementeringen af Hærens centerstruktur. Der gennemføres yderligere tilpasninger, idet der nedlægges samlet set 16 stillinger, i det der samtidigt oprettes nye stillinger i Skive, Holstebro, Haderslev og Slagelse. Stillingerne fordeles således:

• I Ålborg nedlægges 11 militære stillinger.
• I Skive oprettes 3 militære stillinger.
• I Holstebro oprettes 3 militære stillinger.
• I Fredericia nedlægges 6 militære stillinger,
• I Haderslev oprettes 6 militære stillinger. 
• I Slagelse oprettes 3 nye militære stillinger.
• I Vordingborg nedlægges 13 militære stillinger og 1 civil stilling.
I Søværnet nedlægges 6 stillinger i Frederikshavn.

I Flyvevåbnet nedlægges 9 stillinger i Karup.

Tilpasningerne vil være endeligt udført senest med udgangen af 2014, idet dele af tilpasningerne indenfor Hærens område er sket i takt med, at værnepligtsindtaget er blevet reduceret, og tilpasningerne i Hærens centerstruktur som følge af aftale på forsvarsområdet 2013-2017 allerede er sat i værk.