[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Sundhedstjeneste

Som ansat i Forsvaret skal man løbende opretholde en god fysisk grundform. Et nyt basiskrav med tilhørende test skal øge de ansattes chance for at undgå skader, fordi de hele tiden er i en form, der gør, at de kan udføre deres arbejde.


Mange ansatte vil opleve, at de er nødt til at træne for at kunne gennemføre øvelserne i coretesten, der er en del af det nye basiskrav. Men det er også meningen, forklarer major Klaus Gabriel Sørensen fra Center for Idræt, der her holder øje med, at Anders Kilen udfører "træk til bryst" korrekt.

Det nye basiskrav skal også give de ansatte et grundlæggende fysisk niveau herhjemme i det daglige, som gør det nemmere for dem at træne sig op til det niveau, de har brug for, når de skal i mission. Det nye basiskrav skaber således sammenhæng mellem enhedernes operative opgaver og de deraf afledte funktionsbetingede arbejdskrav og de øvrige fysiske krav i Forsvaret.

Man kan læse mere om de nye basiskrav og se, hvad man skal kunne for at leve op til basiskravene, i Forsvarsavisen nr. 09. Der havde dog desværre indsneget sig en fejl, da basiskravets løbetest blev præsenteret i avisen. Se det rigtige skema med de nye krav her. 

Med det næste nummer af Forsvarsavisen følger en folder med vejledning til, hvordan man kan træne til de nye krav. Man kan også finde træningsvejledning i Træn med Forsvaret app’en og på hjemmesiden traenmed.forsvaret.dk.


Se også videoindslag om det nye basiskrav herunder.