[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, kommunikationsafdelingen.

Etiopiens hovedstad er lige nu ramme om det årlige topmøde for de 53 afrikanske nationer i AU, den Afrikanske Union. I mere end 50 år har Addis Ababa huset AU, så byen er naturligt nok det diplomatiske centrum i Afrika. 

Siden AU ved årtusindets start blev sikkerhedspolitisk aktiv og indledte militære fredsskabende operationer, har Danmark øget sit diplomatiske fokus mod hovedstaden.  Gennem freds- og stabiliseringsfonden støtter Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet bl.a. militær kapacitetsopbygning i Østafrika. 
I sidste uge offentliggjorde de to ministerier og ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Danmark vil støtte et østafrikansk partnerlands biologiske sikkerhed og sundhed.  Center for Biosikring og – Beredskab på Statens Serum Institut skal gennemføre projektet. 

Også fremtidens organisering af kystvagt og flåder i de afrikanske lande får dansk fingeraftryk.  Kommandørkaptajn Søren Skovbjerg Nielsen arbejder som maritim rådgiver. Som eneste rådgiver fra en nation udenfor Afrika skal kommandørkaptajnen fortælle om det danske søværns måde at udføre opgaver som både kystvagt, politi, tolder, forureningsbekæmper og fiskerikontrol. Hør nærmere om Skovbjergs opgave, og mød ambassadøren og forsvarsattacheen i denne video: