[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Pernille Kroer, Værnsfælles Forsvarskommandos kommunikationssektion

Mandskabet ved kajpladserne får travlt med at tøjre trosser, når øvelse Northern Coast skal starte. De mange krigsskibe ankommer fra torsdag til fredag eftermiddag til flådestationen og den civile havn i Frederikshavn. Faktisk er det så mange store skibe, at fire store fregatter får plads ved krydstogtkajen i Skagen. Krigsskibene, heriblandt en tysk ubåd, skal sammen med fly deltage i den store flådeøvelse, der holdes i danske farvande fra den 14. til den 24. september. Størstedelen af de 4.500 deltagere i øvelsen er marinesoldater, mens det faste personel på Flådestation Frederikshavn sørger for, at alt klapper - fra skibene ankommer, til de mandag morgen sejler ud på øvelsen.

Gennem Storebælt
Den første uge vil øvelsen foregå i Skagerrak og ud for Sjællands Odde. Derudover vil minerydningsenheder øve i Aalbæk Bugt og ved Samsø. I løbet af dagen den 21. september og natten til den 22. september vil krigsskibene kunne ses passere gennem Storebælt, inden de skal gennemføre den sidste del af øvelsen i de sydlige danske farvande og i farvandene nord for Tyskland.

Øvelsen bliver ledet af den tyske flåde og udover Danmark deltager:
Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Holland, Belgien, Polen, Frankrig, Portugal, England, Canada og USA.
Desuden deltager et antal fly og helikoptere.

For yderligere oplysninger kontakt:
Flådestation Frederikshavn: Chefsergent Claus Just Gustafsen, telefon 72 85 60 11
Skagen: Orlogskaptajn Brian Boesdal, telefon 72 85 60 10
Information om øvelsen: Orlogskaptajn Brian Ottesen, 58 30 48 10