[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Kristina Schønnemann, Veterancentret

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (forkortes SFI) offentliggør i dag en ny kortlægning over hjemløse i Danmark. Den årlige optælling af hjemløse danskere viser, at 68 hjemløse er veteraner. Det er en marginal overrepræsentation af hjemløse veteraner sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

- 68 hjemløse veteraner lyder måske i første omgang ikke af meget. Men bag det tal har vi 68 ulykkelige historier om soldater, der har sat livet på spil for Danmark, og hvis familier og venner også lider under deres veterans skæbne, siger Rikke Jannerup, der er leder af den særlige indsats overfor hjemløse veteraner i Veterancentret kaldet Mentor- og beskæftigelsesrådgivningssektionen.

Psykiske lidelser
Rapporten viser, at langt hovedparten af de hjemløse veteraner har en psykisk sygdom, ligesom der også er mange, der har misbrugsproblemer. Det overrasker ikke Veterancentrets mentorer og beskæftigelsesrådgivere, som arbejder med de mest udsatte veteraner, fortæller en af dem, Marie Nielsen fra Veterancentret.

- Al forskning lavet i USA peger på det samme: At hjemløse med en veteranbaggrund i langt overvejende grad har en psykisk lidelse. Derfor skal vi hele vejen rundt om den enkelte veteran, når vi skal hjælpe ham eller hende, fra psykiatrisk behandling til eventuel afvænning, til socialfaglig rådgivning og relationsarbejde, siger Marie Nielsen.

Hovedparten af de hjemløse, der er blevet optalt i SFI-kortlægningen, er mellem 40-49 år, hvor den øvrige gruppe fordeler sig mere jævnt.

- SFI-rapporten peger her på, de hjemløse veteraner formentlig var udsendt som soldater på Balkan. Dengang var Forsvaret ikke opmærksomme nok på konsekvensen af at sende soldater i krig. Og det er desværre ikke en ukendt for os, at Balkan-veteranerne er nogle af dem, der oplever store problemer flere år efter deres udsendelse, siger Rikke Jannerup, der er leder af hjemløseindsatsen i Veterancentret.

Mulighed for bedre indsats
Det er første gang, at SFI undersøger veteraner som en selvstændig kategori af hjemløse, og tallene er derfor ventet.

- Med kortlægningen af de hjemløse veteraner kan vi i endnu højere grad målrette vores indsats der, hvor der er behov. Tallene viser, at 41 pct. af de hjemløse veteraner bor i Københavnsområdet, og derfor giver det god mening, at Veterancentret har påbegyndt arbejdet her. Nu er tiden til, at vi skal udbrede erfaringerne til resten af landet, siger Rikke Jannerup.

Fakta om hjemløse veteraner
1 pct. af de i alt 6.139 personer, der er registreret som hjemløse i tælleugen, er veteraner. Det svarer til 68 personer.

10 pct. af de hjemløse veteraner opholder sig i København og Frederiksberg, mens andelen er betydelig højere i de københavnske omegenskommuner, hvor 31 pct. opholder sig.
I Aarhus er tallet 6 pct., i Odense 6 pct., i Aalborg 10 pct. og i øvrige kommuner 37 pct.

35 pct. af veteranerne opholder sig på herberg, mens 19 pct. overnatter hos familie og venner, og 10 pct. er gadesovere, heriblandt enkelte, der opholder sig i skove. 22 pct. af veteranerne er registreret under kategorien ’Andet’, som omfatter ophold på veteranhjem eller soldaterrekreation (uden egen bolig). 

30 pct. af de hjemløse veteraner har en fysisk sygdom, og hele 86 pct. har en psykisk sygdom.
I alt har 56 pct. af de hjemløse veteraner mindst et af følgende fire misbrug: Alkohol, hash/kath, narkotika og medicin.
Hele 52 pct. af de hjemløse veteraner har både en psykisk sygdom og et misbrug.
Kilde: Hjemløshed i Danmark 2015 – National Kortlægning, afsnittet ”Hjemløse veteraner”, s. 152 – 155. Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Link til rapport: HER