[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Marinestaben

De danske deltagere i ceremonierne i år var chef for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, forsvarsattaché, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen og formand for Frihedskampens Frednings-og Mindefond, Christian Eugen-Olsen. Derudover stillede Hjemmeværnet med fanekommando.

- Det er vigtigt at mindes og ære de cirka 800 danske søfolk, der deltog i invasionen. Deres indsats er værdsat, hvilket mange gav udtryk for i løbet af dagen. Så bliver man stolt – som sømand og som dansker, sagde Frank Trojahn.


Foto: Rebecca Graversen

Mindesmærket for de danske søfolk i Sainte Marie du Mont er netop blevet renoveret med støtte fra Kulturstyrelsen. Ved ceremonien ved monumentet var der også deltagelse af repræsentanter fra USA, Storbritannien, Sainte Marie du Monts borgmester samt præfekten for La Manche.

Den danske delegation deltog også i internationale ceremonier ved Utah Beach, Bény-Réviers og Courseulles-sur-Mer samme dag.