[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Pernille Kroer, Værnsfælles Forsvarskommando
Foto: Absalon

ADEN BUGTEN OG SOMALI BASSINET: I denne uge har støtteskibet Absalon, der er indsat i NATOs operation mod pirateri Operation Ocean Shield, haft møder med lokale ledere fra byen Hobyo på Somalias østkyst.

Møderne, der fandt sted om bord på Absalon, havde til formål at åbne en dialog med myndighederne på land i fælles bestræbelser for at komme pirateri ud for Østafrika til livs. Som resultat af møderne er der skabt rammer for et fremtidigt samarbejde mellem NATOs maritime styrker i området og somaliske myndigheder på land.Chef på Absalon, kommandørkaptajn Per Moll Petersen siger om møderne:

- Den åbne dialog er med til at styrke tilliden parterne imellem, og forhåbentlig vil fortsatte møder med somaliske ledere om bord på Absalon med tiden føre til møder med myndigheder på regionalt og regerings niveau.


Dialog er vigtig for begge parter
Dialogen med regionale ledere kaldes for KLE (Key Leadership Engagement) og LLE (Local Leadership Engagement). Der er flere og betydelige fordele ved denne dialog.

For NATO, Danmark og de øvrige lande, som udfører antipiraterioperationer og kapacitetsopbygning i regionen, er formålet først og fremmest at få et overblik over, hvordan udviklingen går i det somaliske samfund. Denne viden er vigtig for at kunne vurdere, om der er grund til at forvente snarlige forsøg på skibskapringer og tilskynde til, at man ikke lader grupperinger forberede pirateri.

For lokalbefolkningerne er LLE/KLE vigtig, fordi vi igennem dialogen påskønner den lokale indsats, og de lokale leder får nogen at sparre med. Det er en fantastisk krævende opgave at opbygge et demokratisk samfund på resterne af flere års fattigdom, hungersnød og borgerkrig.

For begge parter er dialogen med til at lokalisere eventuelle områder, hvor der vil være ekstra stor effekt af støtte fra for eksempel Danmark og andre lande.

Dialogen skaber desuden forudsætning for at støtte Somalia i opbygningen af et bedre fungerende samfund, der kan ernære sig uden indtægter fra pirateri. 
Læs mere om Absalon i NATO Operation Ocean Shield