[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Gennem 300 år har der været skudt med kanoner på Amager, så oprydningen efter de mange kanonskud har været sisyfosarbejde, der har stået på i årtier. Nu nærmer Forsvarets ammunitionsryddere sig dog en vigtig milepæl i den langvarige indsats for at befri Ørestaden for ammunitionsrester. Kaptajn Christian Axelsen fra Værnsfælles Forsvarskommando beskriver denne vigtige etape af oprydningen.

- Forsvaret er forpligtet til at gennemføre ammunitionsrydning i Ørestaden i takt med områdets udvikling og ibrugtagning. Generelt ryddes der i en dybde af 80 cm fra oprindeligt niveau, og dybere når det er nødvendigt. Dette område i Ørestaden er det sidste store sammenhængende område, hvor der ikke er ryddet i de øverste 80 cm. Der blev i slutningen af 2013 lavet en undersøgelse af, hvad der ligger i jorden i området, og det er i forlængelse heraf, at de interessante punkter nu fritlægges og fjernes, siger han.Forsvaret samarbejder med et civilt firma om opgaven i Ørestaden.

- Forsvaret har indgået et samarbejde med DAMASEC, da dette firma har stor erfaring med denne type opgave. DAMASEC fritlægger de genstande, der er erkendt i jorden. Såfremt det viser sig at være ammunition, så tager Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste over og uskadeliggør ammunitionen. Destruktionen vil som udgangspunkt blive gennemført andetsteds. Det vil kun blive nødvendigt at bortsprænge ammunitionen på stedet, såfremt det ikke kan borttransporteres forsvarligt – og det vurderes ikke sandsynligt, at det vil forekomme, forklarer Christian Axelsen.Han anslår, at DAMASEC vil være færdige i løbet af efteråret. Hvis man bor på Amager og bruger de grønne områder til at lufte hunde eller løbe en tur, skal man ikke være bange for at rende ind i farlige genstande.

- Har beboerne i området grund til at være nervøse? Det hurtige svar er nej. Generelt ryddes der i Ørestaden ned i 80 cm dybde, og dybere når nødvendigt. Der findes ingen rydningsmetoder, der kan give 100 % sikkerhed for, at der ikke stadig ligger noget i jorden, men sandsynligheden er meget lav. Sandsynligheden for at finde ammunition vil efterfølgende ikke være mærkbart højere end andre steder i Danmark. Skulle man som privatperson mod forventning alligevel finde noget, man er usikker på, så skal man kontakte politiet, som vil foranstalte, at det bliver fjernet, opfordrer Christian Axelsen til de lokale beboere.

Man skal selvfølgelig respektere. afspærringen, pointerer han.

Rydningen af Ørestaden betyder ikke at alle ammunitionsrester er fjernet fra Amager. En forsigtig prognose for Ørestaden lyder, at ammunitionsrydningen her vil fortsætte indtil 2030, men det afhænger af, hvor hurtigt området bliver taget i brug.