[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Operationsstaben, Værnsfælles Forsvarskommando

Kollisionen mellem et russisk og et dansk skib er startskuddet til en kæde af begivenheder, hvor hele krisestyringssystemet, herunder Forsvaret, bliver testet på øvelse KRISØV 2015.  

Hele katastrofeberedskabet vil stå over for store og komplekse opgaver, når funktioner som blandt andet beredskab og civilbeskyttelse, sundhed, fødevarer, transport, energi, efterretnings- og sikkerhedstjeneste, udenrigstjeneste mv. kommer under pres.


En såret og muligvis kontamineret passager hjælpes af folk fra beredskabet under en tidligere kriseøvelse.

Katastrofen får et omfang, hvor det bliver nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation og ud til de ramte områder.

Forsvaret deltager med fokus på krisehåndtering og koordinering af Forsvarets operative indsats med Forsvarschefens Krisestyringsorganisation og forbindelsesofficerer til National Operativ Stab som omdrejningspunkter.

Forsvarschefens to krisestabe i henholdsvis København og Karup testes under én samlet ledelse, hvor vagtchefen på vegne af chefen for Operationsstaben, får det samlede operative ansvar for Forsvarets støtte til det civile samfund. Da øvelsen har en særlig maritim tyngde, vil JRCC i Aarhus få en central rolle. Under øvelsen spilles JRCC fra Frederikshavn.

Chefen for Indsættelsesdivisionen vil også få mulighed for at afprøve etablering og drift af to pårørendecentre i Aalborg og Slagelse. Pårørendecentre er en del af Forsvarets planer for at kunne håndtere en situation, hvor personel fra Forsvaret enten har været udsat for en masseskade eller vil kunne blive skadede. Pårørendecentre kan oprettes i de situationer, hvor kontaktofficersordningen ikke er tilstrækkelig, og hvor det er hensigtsmæssigt at samle pårørende for at dække deres informationsbehov og evt. behov for hjælp. På pårørendecenteret indgår blandt andet Forsvarets psykologer, socialrådgivere, feltpræster og læger. Under øvelsen oprettes de to pårørendecentre, og figuranter og skuespillere sikrer, at centrets ledelse får en realistisk øvelse. 

For at kunne bidrage til det nationale strategiske overblik, herunder at kunne rådgive Forsvarschefen bedst muligt, er Værnsstabene inviterede som svarceller under øvelsen.

FAKTA KRISØV

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.
I 2015 deltager omkring 35 ministerier, styrelser, udenlandske ambassader og private virksomheder.

Links:
Temaside om KRISØV 2015 
Krisestyring i Danmark