[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet udbyder igen i år en række FLEX-moduler, som giver de studerende mulighed for at fordybe sig i særlige emneområder inden for de militære kernefag. Flex-modulerne kan søges bredt af både civile og militære personer i og uden for Forsvaret.

- Flex-modulerne er for alle med en højere militær eller akademisk baggrund – både fra Forsvarsministeriets ministerområde og fra det civile. Det giver en særlig god dynamik i undervisningen, at vi både har militære fra alle tre værn og civile fra forskellige fagområder på modulerne. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at søge, siger studiechef kommandørkaptajn Alan Damm. 

Undervisningen finder sted fra marts 2016 , og interesserede kan vælge mellem fem forskellige emner:

• Joint Campaign Planning
• Forsvarets styring - i teori og praksis
• Værnsfælles Videregående efterretningsuddannelse
• New Wars and Africa - theoretical implications and empirical foundation
• Doktrinudvikling i værnsfælles kontekst

Tilmelding skal ske inden den 14. december 2015.

Læs mere om tilmelding og moduler her.