[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen/Lars Bøgh Vinther, kommunikationssektionen

Det ser ud til at lykkes at få brevstemmer hjem fra de omkring 35 lokaliteter rundt i verden, hvor danske soldater er udstationeret eller udsendt. Selv Siriuspatruljen har fået mulighed for at afgive deres stemmer, hvilket ellers ikke er praktisk muligt hver gang, der er valg.

- De grønne lamper lyser, siger chefkonsulent Søren Bo Husum fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Sammen med overkonstabel Flemming Nørgaard koordinerer han valggennemførelsen for alt udsendt personel.

Længe før statsminister Helle Thorning-Schmidt trykkede på valgknappen var planlægningen af afgivningen af brevstemmer i gang.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse udpegede de omkring 35 permanente brevstemmemodtagere, der er ansvarlig for at arrangere valget for danske soldater steder rundt omkring i verden. De permanente brevstemmemodtagere er derefter blevet godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er den koordinerende myndighed, når det gælder afholdelse af valg- og folkeafstemninger.

Allerede i april begyndte Forsvarsministeriets Personalestyrelse at få stemmesedlerne sendt af sted til de ca. 35 adresser lige fra store missionsområder som Irak og Afghanistan til hovedkvarterer, hvor Forsvaret kun har en enkelt mand.
Dagen efter, at Helle Thorning-Schmidt 27. maj udskrev valget fik de permanente brevstemmemodtagere en iværksættelsesskrivelse fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, hvorefter de formelt var bemyndiget til at påbegynde gennemførelsen af valghandlingen.
Siden har det så været op til dem at arrangere valget så hurtigt som muligt.
Og her har fantasien været stor.I afghanske Mazar e Sharif har de udsendte flyvere fra helikopter-bidraget anvendt en EH 101 som stemmeboks. Helikopteren stod alligevel til vedligeholdelse i hangaren. Læs mere om afstemningen i Mazar på Flyverstabens hjemmeside her.
I Kabul hvor bl.a. militærpolitiets eskortedeling har mission, var stemmeboksen en parabolbeklædt container.  Og i stedet for valgflæsk, var der arrangeret et mindre pølsegilde i varmen. 
Læs om afstemningen i Kabul på Hærstabens hjemmeside her.
De fleste af Søværnets skibe har været i havn og besætningerne på borgerservice. Kongeskibet er et af skibe som har haft afstemning om bord, og det samme har inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen, der befinder sig på patrulje i det sydlige Grønland.
Læs mere om afstemning på Ejnar Mikkelsen på Marinestabens hjemmeside her.


Det sværeste har været at få brevstemmer frem og tilbage fra de afsides baser i Østgrønland og fra Siriuspatruljen. Ved dette valg lykkedes det, fordi der skulle transporteres en civil forsker til nordøstgrønland. Flyet mellemlandede ved Zangenberg og fik stemmesedlerne fra Siriuspatruljen med foruden stemmerne fra de udstationerede i Mestersvig. Soldaterne på Station Nord har dog meddelt, at de ikke ønsker at stemme. Om dette hænger sammen med, at det ville koste 300.000 kroner at arrangere en afhentning af brevstemmerne, vides ikke fremhæver Søren Bo Husum.

- Forsvarets internationale logistikenhed Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) har været en fantastisk støtte, fremhæver Søren Bo Husum.  Hvis en pakke var gået tabt eller der var behov for hasteforsendelser har logistikfolkene reageret hurtigt og professionelt, forklarer han.

Når de udfyldte stemmesedler ankommer til Danmark bliver de sendt til de kommuner, hvor soldater kommer fra. Her tjekker lokale valgtilforordnede stemmesedlerne. De kontrollerer bl.a. om de permanente brevstemmemodtagere, eller de faktiske brevstemmemodtagere der er udpeget af disse,figurerer på listerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Dette er således en forudsætning for, at stemmer erklæres for gyldige.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har i øvrigt kontaktet alle myndigheder under Forsvarsministeriet, og anmodet dem om at kontakte alle hjemlige enheder, der kunne have soldater på vagt eller på øvelse 18. juni og orienteret dem om muligheden for at brevstemme i perioden 28/5-16/6.

- Vi er altid meget på forkant med Folketingsvalget, understeger Søren Bo Husum, der med tilfredshed kan konstatere at næsten alle Forsvarets ansatte har haft mulighed for brevstemme, hvis de ikke har mulighed for at nå frem til et dansk valglokale 18. juni.