[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Kaptajn Christian, presse- og informationsofficer, RS Hold 3


Danske militærpolitibetjente udgør størstedelen af det internationale militærpoliti i den militære lufthavn i Kabul.

Der findes lidt over 200 militærpolitibetjente i hele det danske forsvar. De godt 200 mand består af militærpolitibetjente fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og de holder til i Aalborg. For nogle af dem består dagligdagen dog i at patruljere og håndhæve loven i den militære del af Kabuls internationale lufthavn, som kernen i enheden International Military Police, til daglig kaldet IMP.

Der befinder sig cirka 4500 soldater og contractors fra 59 nationer i den militære lufthavn, og det kan til tider være en stor udfordring for de unge militærpolitibetjente at håndhæve loven i et så internatonalt miljø.

- De civile contractors ser på os på en anden måde. Nok fordi de ikke er militært personel som os, fortæller militærpolitibetjent Mikkel, mens han er på natpatrulje med en kollega.


Det internationale militærpoliti patruljerer langs sikkerhedshegnet rundt om lufthavnen.

På IMP-stationen støttes danskerne af australske MP’ere, hvor af en er kvindelig militærpolitibetjent. Hun har intet problem med at håndtere alle slags typer i lufthavnen på fuldstændigt lige fod med de øvrige militærpolitibetjente, og det er i virkeligheden måske et udtryk for den almene accept af IMP på tværs af nationaliteter. De australske militærpolitibetjente indgår i arbejdet på lige fod med danskerne.

Militærpolitiets arbejde består ikke kun i at patruljere og udskrive fartbøder. Særligt krævende er jobbet, når sårede udefra bliver fløjet ind til hospitalet i lufthavnen. Her er det IMP’s rolle at sikre hospitalet, når der kommer tilskadekomne soldater ind. De er også involveret i ligsyn og de praktiske omstændigheder omkring håndteringen af døde soldater. Det oplevede Nicolai og Mikkel på dagen, der blev døbt ”Black Friday” og var den blodigste dag i Kabul siden 2009. Modstanderen udførte adskillelige angreb mod forskellige områder ude i byen med flere døde og sårede til følge.

- I situationen havde vi de professionelle briller på. Bagefter tog vi en kop kaffe og snakkede det hele igennem, fortæller Mikkel.


Hele styrken på vej til ransagning.

Ransagninger i lufthavnen
Det er ikke et sjældent syn, at hele IMP sætter sig i køretøjerne og kører ud og foretager ransagning. En ransagning kan være affødt af et tip eller efterretninger indhentet på anden måde, og den foregår ved, at MP’erne simpelthen lukker et helt område af, hvorefter de systematisk gennemgår det, ofte med hunde. Hunde bruges også i det daglige arbejde med kontrol af køretøjer ude ved de forskellige porte eller som støtte til IMP, når nytilkomne med fly skal tjekkes.


Det danske bidrag til det internationale militærpoliti i Kabul kommer fra Militærpolitiet i Aalborg, hvor hovedstyrken holder til. Der er militærpolitistationer flere steder i Danmark.