[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af: Pernille Kroer
Foto: Marinestaben

Da MCM Danmark mandag i denne uge sejlede fra Frederikshavn om bord på det belgiske krigsskib Godetia, var det en milepæl for det danske minerydningskoncept. Det er første gang, at MCM Danmarks kommandomodul er installeret på et udenlandsk krigsskib. Tidligere har MCM Danmark opereret fra det danske krigsskib Thetis, og senest har kommandomodulet været installeret på et civilt skib. Chef for MCM Danmark, kaptajnløjtnant Kristian Hansen siger:

- Det fungerer rigtigt godt, og vi får fin støtte af Godetias besætning. Blandt andet støtter skibet os med kommunikation til de andre deltagere i øvelsen.

MCM Danmark vil operere fra Godetia i de to uger, øvelsen varer. Fredag i næste uge afmonteres kommandomodulet. Herefter bliver det fragtet til Warnemünde, hvor teknikerne installerer det på et tysk forsyningsskib. Planen er, at MCM Danmark skal operere fra det tyske skib frem til udgangen af 2016. Om dette siger Kristian Hansen:

- Det giver os en stor erfaringsdatabase at arbejde på forskellige enheder. Installationen af kommandomodulet bliver lettere for hver gang, og jo flere enheder, vi prøver, jo mere modulariserede bliver vi. Erfaringerne indtil nu viser, at vi stort set vil kunne operere fra et hvilket som helst skib.

Teknisk støtte

Teknikere fra Operativt Logistisk Støttecenter Frederikshavn har en vigtig rolle, når MCM Danmarks minerydningsmodul skal flyttes fra én platform til en anden. Først løftes en container med selve kommandomodulet over på skibet. Herefter skal de tolv antenner og mange meter kabler monteres, så moderskibet kan kommunikere med de ubemandede droner, der er en del af MCM Danmark-konceptet. Kommunikationen er nødvendig for, at man kan fjernstyre dronerne og overføre data fra konceptets undervandssonar til kommandomodulet.

Sådan foregår minerydning med MCM Danmarks module koncept

Minerne findes med en sonar, som et mindre ubemandet skib trækker under havoverfladen. Det ubemandede skib fjernstyres fra kommandomodul, der er placeret på et skib. Kommandomodulet er indrettet i en mobil container. Sonarbillederne bliver gennemgået, hvorefter et andet, mindre skib sejler hen i nærheden af de mulige miner.

Fra dette skib sendes en undervandsrobot med et kamera ned til den formodede mine. Kameraet tager et billede af genstanden, og hvis den viser sig at være en mine, bliver den sprængt enten med en ladning sprængstof fra undervandsrobotten, eller ved at en dykker placerer en ladning på minen.


Minerne findes med en sonar, som et ubemandet skib trækker under havoverfladen.