[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]AN/TPS-77 radar da den var udsendt til Camp Marmal ved Mazar-e Sharif i det nordlige Afghanistan i 2012. Foto: Lars Skjoldan

Af Værnsfælles Forsvarskommando


Regeringen har i dag rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn om at udsende et mobilt, jordbaseret radarbidrag med tilhørende teknisk og operativt personel. Dette er i drøftelser med koalitionen blevet identificeret som et væsentligt og aktuelt behov, som Danmark vil kunne dække. Der vil tillige oprettes et mindre støtteelement til støtte for de danske bidrag i regionen.

Regeringen forventer snarest at fremsætte beslutningsforslag i Folketinget om radarbidraget.

- Forsvaret har på denne baggrund igangsat forberedelserne til en eventuel udsendelse af radarbidraget. Vi er klar til at løse opgaven, siger generalmajor M.A.L.T. Nielsen, chef for Flyverstaben.

- Det er en opgave, vi har løst før i Afghanistan, hvor indsatsen også var et værdifuldt element i de operative aktioner.

Se Forsvarsministeriets pressemeddelelse her.