[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Efter arbejde i et område, hvor der opholder sig patienter med konstateret Ebolavirus, har en dansk sygeplejerske, udsendt af forsvaret, været i risiko for mulig smitte med Ebolavirus.

Risikoen opstod i forbindelse med rutinemæssig rensning, hvor sygeplejersken under afmontering af ansigtsmaske og hætte får revet et hul på sin ene beskyttelseshandske.

Trods en lav sandsynlighed for smitte har Forsvaret valgt at hjemtage sygeplejersken til yderligere observation i Danmark.
Sygeplejersken er her til middag ankommet med et af forsvarets Challenger fly til Tirstrup og er her afhentet af en ambulance og kørt til Skejby Sygehus for yderligere observation.

Forsvaret følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom.
Forsvaret er i løbende kontakt med Sundhedsstyrelsen og følger op på situationen, så snart der er nye oplysninger i sagen.

Forsvaret har kontakt til de pårørende.

For yderligere oplysninger af sundhedsfaglig karakter, henvises til Sundhedsstyrelsen. HER

Fakta om Ebolavirus:
Ebolavirus smitter gennem direkte kontakt med blod, sekreter og andre kropsvæsker. Smitterisikoen er høj hvis man har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt med en patient der hoster, kaster op, har diarré eller som har blødning fra hud, slimhinder og kropsåbninger.

Tiden fra smitte til symptomer (inkubationstiden) for ebolavirus er sædvanligvis 4-10 dage, men kan variere fra 2-21 dage. Patienten er ikke smittefarlig i inkubationsperioden.
Kilde: Sundhedsstyrelsen