[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, Public Affairs Officer, Danske Division

28.300 mand! Så stor er den styrke, som Danske Division skal lede på papiret under øvelse Trident Jaguar, hvor Allied Rapid Reaction Corps – til dagligt kaldet ARRC’en – er til ”eksamen”.

Under Trident Jaguar har Danske Division en ganske særlig rolle. Den skal spille de militære landstyrker. Det drejer sig om fire brigader. 1 Danske Brigade, 1. Estiske, 1. Lettiske og Iron Wolf brigaden fra Litauen. Desuden er divisionen forsynet med et væld af andre støtteenheder som blandt andet en opklaringsbataljon, artilleri, ingeniører og logistik.

Frem til torsdag den 7. maj forbereder Danske Division sig til selve øvelsen. Indspillene til ARRC’en skal afprøves, arbejdsgangene skal finpudses, og samarbejdet skal koordineres. Torsdag gennemføres de sidste forberedelser inden Trident Jaguar skydes i gang.Holdet, der skal spille divisionens styrker, består af en lang række specialister og er sammensat dels af stabsofficerer fra divisionen og dels af repræsentanter fra Totalforsvarsregion Sjælland. Forberedelserne har stået på i lidt over et år og fungerende chef for Danske Division, oberst Claus Wessel-Tolvig, er helt tryg ved, at divisionen vil gøre en god figur.

- Der er mange ender, der skal nå sammen i forberedelsen af sådan øvelse. ARRC’en stiller selv med over 700 mand og hertil kommer 300 – 400 andre medspillere og hjælpere. Danske Division stiller med lidt over 50 stabsofficerer. De repræsenterer langt de fleste af NATO’s 28 nationer, så det er tillige en kulturel udfordring. Scenariet omfatter sort set alle de kendte aspekter fra en nutidig mulig konflikt i Europas nærhed. Danske Division er af ARRC’en direkte blevet bedt om at ”spille” landstyrkerne under denne øvelse, hvilket må anses som en anerkendelse i sig selv. Divisionen har arbejdet rutinemæssigt sammen med ARRC’en de seneste 10 – 15 år, så det løser vi også professionelt denne gang.Trident Jaguar er en ”papirkrig”. Formålet er ikke så meget at styre soldater i kamp. Formålet er, at teste korpsets evne til at håndtere de reaktioner, som korpsets befalinger medfører og de dilemmaer, der opstår, når korpsets befalinger møder den civile verden i det opdigtede land Arnland. Og dilemmaer er der rigeligt af.

Arnland ligger geografisk i den sydlige del af Sverige. Mod vest og syd ligger Danmark, Polen og Tyskland, men derfra hører al virkelighed også op. Arnland er en nation i opløsning. Hverdagen er præget af kriser, uroligheder, optøjer. En provins, der ønsker løsrivelse og selvstændighed. Korruptionen blomstrer og den siddende regering kæmper for sin overlevelse. Derfor har den nu bedt NATO om hjælp. ARRC’en har derfor fået opgaven med at deployere til Arnland for at genetablere freden.

ARRC’en er et af NATOs ni beredskabskorps. Det har hjemsted i den engelske by Innswoth i nærheden af Gloucester et par hundrede kilometer vest for London. Det er et multinationalt operativt korps, som er i stand til at deployere hurtigt inden for 30 dage og løse de opgaver, som bliver givet af NATO. Fra juli 2015 skal korpset være på beredskab, derfor skal ARRC’en certificeres for at se om det lever op til NATO’s standarder.