[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

- Vi har stor medfølelse med familierne til de to dræbte og de sårede britiske soldater, og kan forstå, at den netop afsluttede civile britiske høring ikke retter kritik mod danske soldater, siger chefen for Indsættelsesdivisionen i Værnsfælles Forsvarskommando, oberst Jens Lønborg.

For dansk vedkommende er sagen tidligere undersøgt af Forsvarets Auditørkorps, og den afsluttende konklusion fra 2011 blev, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse mod nogen af de involverede soldater. Samme konklusion nåede det britiske forsvar til i deres undersøgelse af sagen. Nu bekræfter den civile britiske undersøgelse "Coroner's Inquest" de to militære undersøgelser og frikender dermed de danske soldater for direkte ansvar for tredje gang.

- Vi har hele tiden været af den opfattelse, at vores tre medarbejdere ikke har begået en strafbar handling. For de pårørende og de involverede soldater glæder det os, at sagen nu har fundet en afslutning, siger oberst Jens Lønborg.

Se Værnsfælles Forsvarskommandos artikel af den 24. februar 2015 om sagen her.

Fakta om hændelsen
Den 14. januar 2009 under en danskledet operation i området nord for Gereshk beskyder en dansk deling ved en fejl det compound, hvori en engelsk enhed har indrettet sig for natten. Våbnet, der bliver anvendt, er et javelin-raketstyr. Det betjenes af en engelsk enhed, der i forbindelse med operationen er tilknyttet den danske deling.

Det er derfor den danske delingsfører, der giver skudordren, mens den ansvarlige danske officer for operationen står ved siden af delingsføreren på et tag i det danske stillingsområde. Da javelin-missilet rammer compoundet, er man straks klar over, at der er tale om en egenbeskydning.

Ved eksplosionen bliver to britiske soldater dræbt og to britiske soldater såret.
Våbnet blev affyret mod egne styrker i den tro, at der var tale om fjendtlige soldater - et fænomen der oftest betegnes som egenbeskydning eller Blue-on-Blue.
 
Om den britiske høring
Dette er en lovpligtig såkaldt "Coroner's Inquest", som er en civil proces, som skal finde sted ved ethvert uforklarligt dødsfald eller ved dødsfald som følge af ulykker mv.  Den skal også finde sted ved britiske soldaters død.

Det er en meget specifik britisk civil proces, som alene har til formål at fastlægge fakta omkring dødsårsagen, og den har intet at gøre med de militære undersøgelser, der for længst er færdiggjort, og som frikender de danske soldater.