[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando, pressesektionen

I løbet af de kommende uger flyver størstedelen af det danske træningsbidrag under Operation Inherent Resolve til det vestlige Irak for at træne irakiske sikkerhedsstyrker. Soldaterne skal bo og arbejde på Al Asad-basen sammen med amerikanske marinesoldater. De første danske soldater ankom således til basen i slutningen af december. Terrororganisationen ISIL opererer ikke langt fra basen, som flere gange har været udsat for beskydninger med raketter også efter at de danske soldater er ankommet. Der har ikke været skader på dansk personel eller materiel.

- Det er bestemt ikke en ufarlig mission og vi har respekt for situationen i området. Vi vurderer truslen løbende, og sammen med vores amerikanske samarbejdspartnere anstrenger vi os på at minimere risikoen ved beskydninger, blandt andet i form af en række faste procedurer og beskyttelsesforanstaltninger, siger oberst Jens Lønborg, chef for Indsættelsesafdelingen i Værnsfælles Forsvarskommando.

Al Asad-basen er strategisk vigtig på grund af dens placering og har derfor stor interesse for såvel ISIL som de irakiske myndigheder. Basen er beskyttet af irakiske enheder, der kontrollerer området i og omkring selve basen, mens danske og amerikanske enheder har ansvaret for sikring af de faciliteter og områder på basen, som de selv benytter.
Opgaven i Irak er en træningsopgave. De danske soldater skal primært uddanne de irakiske styrker inde i lejren, og de danske soldater har således ikke nogen kampopgave, som det tidligere var tilfældet i Afghanistan.
I december blev en mindre initialstyrke udsendt og i onsdags fløj endnu et lille bidrag mod Irak.

De danske soldater er i gang med at forberede den kommende opgave og vil i løbet af få uger gå i gang med den egentlige opgaveløsning i form af uddannelse af irakiske soldater sammen med deres amerikanske kolleger.


Det første hold soldater står klar under udsendelsesparaden på Høvelte Kaserne.

Fakta om det danske bidrag:
• Det 120-mands store træningsbidrag opstilles i Høvelte af 2. Brigade. Det består af soldater og specialister fra store dele af Forsvaret. Hæren yder det største bidrag, idet II Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde opstiller grundstammen.
• Det kommende danske bidrag skal samarbejde med en enhed fra US Marine Corps på Al Asad Air Base ca. 180 km. vest for Bagdad, og de skal bo inde på basen, hvor også træningen foregår.
• Den danske enhed består af et stabselement, der varetager ledelsen af bidraget, en instruktør- og rådgivningsenhed, der skal træne de irakiske sikkerhedsstyrker, et støtteelement, der skal støtte de danske soldater med logistik og administration, samt en sikringsstyrke, som deltager i sikringen af de danske soldater.
• De skal træne irakiske sikkerhedsstyrker i 4 til12 ugers moduler, hvor der forventeligt skal undervises i emner lige fra grundlæggende enkeltmandsuddannelse til samarbejde mellem enheder.
• Det danske bidrag kommer under kommando af en amerikansk chef, idet den danske styrkechef bliver næstkommanderende for det dansk/amerikanske træningsbidrag.
Læs mere om det danske bidrag i Irak på forsvarets hjemmeside HER