[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Ronny Vossen Rasmussen, presseofficer, DANCON/IRAK Hold 1

Soldater fra den irakiske 71. Brigade er nu tilbage efter en kort orlov hos deres familier. Danske og amerikanske instruktører har i mellemtiden planlagt den videre uddannelse, som skal gøre de irakiske soldater endnu stærkere i kampen mod terrororganisationen ISIL.

Hver morgen gennemfører danske og amerikanske instruktører uddannelse ved irakernes træningsområde på basen. Programmet er stramt, og der er mange soldater, men irakerne er positive og ivrige efter at lære.

- Der er stor niveauforskel. Nogle er superdygtige, mens andre har brug for mere vejledning. Jo mere vi kan trække os tilbage og lade de irakiske instruktører overtage, desto hurtigere vil vi kunne overlade træningen til irakerne selv, siger Bent, der er oversergent og instruktør.

Irakiske stabsofficerer undervises i brigadens befalinger og taktik, førstehjælp, forhold over for vejside-bomber samt krigens love. At kunne overholde krigens love er afgørende for planlægning og udførelse af operationer. Hvis ikke, kan det i planlægningsfasen diskvalificere en ellers godkendt plan og under operati-onerne medføre fatale konsekvenser for civilbefolkningen og de kæmpende styrker.
 
Irakiske konstabler og befalingsmænd uddannes inden for de grundlæggende soldaterfærdigheder med fokus på offensiv kamp og bykamp. Desuden trænes de i førstehjælp og forhold over for improviserede sprængladninger på handlebaner i terrænet.

Snart ankommer nye soldater til lejren. Det sker sandsynligvis i slutningen af februar, når det første hold irakiske soldater har færdiggjort deres uddannelse. De færdiguddannede soldater indgår herefter i de kæmpende enheder, der skal bekæmpe ISIL på slagmarken.

Opgaven for de danske og amerikanske instruktører er planlagt til at vare i to år.
Den danske enhed indgår også i sikringen af basen og arbejder sammen med den amerikanske enhed. Det er en vanskelig opgave, som løses på basen, der ligger i et uroplaget område. Den udsættes jævnligt for raketangreb, som dog ikke har forvoldt nogen skade på de danske soldater.

Den danske enhed er opstillet af 2. Brigade og består af soldater fra store dele af Forsvaret, hvor Hæren yder det største bidrag, idet grundstammen består af 2. Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde.

Kampen mod ISIL
  • ISIL skaber humanitære kriser og store menneskelige lidelser.
  • ISIL’s ekstreme ideologi, terrorisme, ambitioner og tilsidesættelse af internationale regler udgør en alvorlig trussel mod Irak og Syrien, men også mod andre lande over alt på kloden.
  • Danmark er en del af en stærk global koalition på en lang række lande, hvis indsats mod ISIL er nødvendig, og ikke er mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
  • Koalitionsstyrkernes militære indsats har til formål at gøre det muligt for de irakiske sikkerhedsstyr-ker at bremse ISIL’s fremrykning og at kunne iværksætte modangreb for at genoprette kontrollen med og herredømmet over irakisk territorium.
  • Kampen mod ISIL er en langvarig indsats på en lang række områder. Fly- og landmilitære bidrag er blot nogle af virkemidlerne.
  • Forsvaret har udsendt F-16 bidrag, et 120 mands træningsbidrag, stabsofficerer samt transportfly.

Se flere billeder på Hærstabens hjemmeside  

Se video om uddannelsen herunder