[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Per B. Jørgensen, kaptajn, presseofficer, 1. Brigade.

Pladsen foran Hærens Kamp- og ildstøttecenter blev udnyttet fuldt ud, da soldaterne fra Resolute Support og bevogtningsdelingen fra KFOR trådte an til udsendelsesparade, fredag den 15. januar.


Soldater klar til at tage en tørn under fremmede himmelstrøg!

Selv om Danmark ikke for tiden udsender enheder af bataljonsstørrelse, er der stadig mange opgaver at løse i de missioner vi deltager i, og hvor formålet er, at skabe sikkerhed, udvikling og stabilitet.

Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen understregede dette i sin tale til soldaterne:

- I skal ud og løse vigtige opgaver på steder i verden, hvor der ikke er den samme tryghed og sikkerhed som her i Danmark. Det er vigtige opgaver, som I skal løse som de professionelle soldater i er! Husk at I både repræsenterer Danmark og Forsvaret, og at rigtig mange har gjort en stor indsats før jer!Chefen for Hærstaben modtager meldingerne: ”klar til udsendelse og parade!”

Soldaterne har gennemført en uges intensiv missionsorienteret uddannelse i både Oksbøls øvelsesterræn og i Nymindegab-lejren. Her trænes soldaterne i de opgaver, som skal løses i Afghanistan og i Kosovo. Øvelserne gennemføres i opstillede miljøer, der minder om det soldaterne møder i missionsområderne. Her lærer de at løse opgaver, der kræver anvendelse af grundigt indøvede procedurer og fremgangsmåder.


Et vigtigt nøgleord er sikkerhed. Afghanistan er stadig et risikofyldt sted at arbejde og færdes i. I Kosovo er opgaven, gennem bevogtning, at skabe sikkerhed for andre. Og der er stadig trusler mod sikkerheden i begge lande.Chefen for Hærstaben inspicerer Resolute Support Mission, hold 2.

- I skal være sikkerhedsbevidste – både mod indre og ydre trusler. Missionerne er blevet mindre og vi er færre af sted – det betyder, at vi skal være mere opmærksomme på hinanden, holde øje med hinanden og støtte hinanden. Mange af jer har været af sted et stort antal gange – det er vigtigt, at I til stadighed holder jer skarpe, pointerede generalmajoren og sluttede:

 - Soldater, pas på jeres gode og dygtige førere. Førere, I har gode, professionelle og motiverede soldater – før dem ordentligt, og pas godt på dem, og husk at opgaven ikke er løst, før den sidste soldat er hjemme igen. God tur og pas på jer selv og hinanden.


Soldaterne fra både Resolute Support Mission og KFOR afrejser, efter nogle dages ferie, til henholdsvis Kosovo og Afghanistan i begyndelsen af februar.


Fakta om Resolute Support Mission


Torsdag den 18. december vedtog Folketinget at Danmark deltager i NATO missionen ”Resolute Support Mission”.

Danmark bidrager til Resolute Support Mission med op til 160 personer.


  • Træningsbidrag i Kabul området, ca. 25 personer
  • Statsbidrag i Kabul, op til 10 personer
  • Støttebidrag til transport og sikring af rådgivere og stabsofficerer i Kabul, ca. 20 perosner
  • Et mindre antal sundhedspersonel til en medicinsk facilitet i Kabuls lufthavn Militærpolitibidrag på lufthavnens område, op til 10 personer
  • Støttebidrag i Maza-e Sharif i det nordlige Afghanistan i form af et EH-101 transporthelikopter bidrag på op til tre helikoptere og op til 75 personer.
  • Nationalt støtteelement på op til 20 personer
Læs mere om beslutningsforslaget her