[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

En af de mange kommuner, der gør noget særligt ud af flagdagen, er Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Kommunen har inviteret 400 veteraner, de 330 af dem er fra Forsvaret, og håber at i hvert fald halvdelen møder op, fortæller Jens Præstegaard, der er pensioneret brigadegeneral og medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Kommunen sørger for mad, musik og taler, men bruger også anledningen til at præsentere et nyt tiltag for veteraner i Nordjylland - Veteranoasen - ligesom fotografen bag en ny bog om de danske Hercules-fly kommer og præsentere sin bog, der udkommer på dagen.

I Jammerbugt Kommune er det oberst Christian Mollerup Schmidt, der skal holde hovedtalen for veteranerne. Obersten gik på pension i marts i år efter en lang karriere i Forsvaret, hvor han sluttede som chef for Trænregimentet og garnisonskommandant i Aalborg.

-Jeg synes, det er en ære, at få lov at tale til veteranerne på flagdagen. Jeg vil tage udgangspunkt i, at jeg også selv har været udsendt og tale om de positive ting, som langt de fleste får ud af en udsendelse. Jeg vil naturligvis også komme ind på den anden side, og de problemer som nogle veteraner får, men som jeg synes, at vi her i Nordjylland er gode til at tage os af med veteranhjem, aflastningsboliger og det nye tiltag, som præsenteres på dagen, fortæller Christian Mollerup Schmidt.

Se programmet for alle de lokale arrangementer på flagdagen her.