[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Våbnet blev affyret mod egne styrker i den tro, at der var tale om fjendtlige soldater - et fænomen der oftest betegnes som egenbeskydning eller Blue-on-Blue.

For dansk vedkommende er sagen undersøgt af Forsvarets Auditørkorps, og den afsluttende konklusion fra 2011 blev, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse mod nogen af de involverede soldater. Samme konklusion nåede det britiske forsvar til i deres undersøgelse af sagen. Forsvaret og soldaterne har bidraget aktivt til såvel den danske som den britiske undersøgelse.

Det skal understreges, at både den danske og den britiske undersøgelse blev gennemført med aktiv deltagelse af de involverede personer og relevante repræsentanter fra det danske og det britiske forsvar i perioden 2009 til 2011, og at undersøgelserne foregik i et tæt samarbejde.  Materialet fsva. de danske soldaters rolle, herunder deres vidneudsagn, er fra de britiske militære myndigheders side gjort tilgængeligt for den igangværende britiske civile undersøgelse.

Fakta

Om hændelsen
Den 14. januar 2009 under en danskledet operation i området nord for Gereshk beskyder en dansk deling ved en fejl det compound, hvori en engelsk enhed har indrettet sig for natten. Våbnet der bliver anvendt er et JAVELIN raketstyr. Det betjenes af en engelsk enhed, der i forbindelse med operationen er tilknyttet den danske deling. Det er derfor den danske delingsfører, der giver skudordren, mens den ansvarlige danske officer for operationen står ved siden af delingsføreren på et tag i det danske stillingsområde. Da JAVELIN-missilet rammer compoundet, er man straks klar over, at der er tale om en egenbeskydning. Ved eksplosionen bliver to britiske soldater dræbt og to britiske soldater såret.
  
 
Om den britiske høring
Dette er en lovpligtig såkaldt "Coroners Inquest", som er en civil proces, som skal finde sted ved ethvert uforklarligt dødsfaldeller ved dødsfald som følge af ulykker mv.  Den skal også finde sted ved britiske soldaters død. Det er en meget specifik britisk civil proces, som alene har til formål at fastlægge fakta omkring dødsårsagen, og den har intet at gøre med de militære undersøgelser, som for længst er færdiggjort, og som frikender de danske soldater.
 
FAUKs undersøgelse kan læses her.