[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der har i den seneste periode været stor debat i medierne omkring det danske F-16-bidrag, der er udsendt til bekæmpelse af ISIL i Irak.

I en militærfaglig anbefaling indgår der mange forhold og overvejelser. Det handler således ikke alene om vores flymekanikere og øvrige personelgrupper, men er en bred analyse af militærfaglig- og økonomisk karakter vedrørende Forsvarets muligheder i en given operativ situation.

I disse overvejelser indgår naturligvis også de danske F-16-fly. Forsvaret vurderer blandt andet opgavernes karakter, risikovurdering, mulige løsninger, påvirkning af hjemlig struktur, uddannelse, nationale opgaver samt vurderede restlevetid for flyene i forhold til kommende opgaver. Hertil kommer de økonomiske forhold.

En militærfaglig indstilling er således en meget kompleks størrelse, hvor alle muligheder, konsekvenser og begrænsninger lægges til grund, så vores politikere har det absolut bedste og mest gennemarbejdede grundlag, at træffe deres beslutning på.

Jeg ser frem til at drøfte de militærfaglige forhold med Forsvarsministeren.


Forsvarschefen general Peter Bartram. Foto: Sara Skytte.

Mudret debat
Men i debatten har der været mange meninger og misforståelser. Senest har professor Mikkel Vedby Rasmussen i dag i danske medier fejlagtigt koblet den nuværende situation med den pressede F-16-struktur sammen med det forestående indkøb af nye kampfly. Professoren mener, at man bør overveje antallet af fremtidig kampfly, når der er problemer med at vedligeholde syv af de nuværende kampfly i Irak.

Men så simpelt kan det regnestykke ikke gøres op. Der er mange andre faktorer i spil.

Jeg har tillige bemærket, at nogle har nævnt ideen om at udsende et muligt radaranlæg som afløsning for det nuværende danske F-16-bidrag, og i den forbindelse såede tvivl omkring den tidligere radarindsats succes i Afghanistan.

Lad mig slå helt fast, at det danske radarbidrag i Afghanistan løste sin opgave fremragende og udfyldte en værdifuld rolle.

Forsvarschef general Peter Bartram.