[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]For fremtiden bliver det nemmere at få et overblik over, hvor danske soldater er indsat rundt omkring i verden. Forsvaret har nemlig lanceret et interaktivt kort på nettet.

Sådan gør du:
Følg dette link. Klik på markeringerne på kortet. Så kan du se, hvor soldaterne er, hvor mange der er indsat, og hvilke opgaver de løser lige nu. Kortet er for overblikkets skyld opdelt i kategorier.

- Nationale opgaver: De steder i Danmark og Nordatlanten, hvor Forsvaret altid er til stede.
- Koalitioner: Missioner, hvor Danmark indgår sammen med flere nationer uden om de store internationale organisationer.
- FN: De missioner, de Forenede Nationer har i brændpunkter over hele verden, hvor Danmark indgår.
- NATO: Hvor danske soldater deltager i operationer sammen med vores faste partnere i den nordatlantiske organisation.

Kortet bliver opdateret hver fredag, og under kortet vil der være en kort gennemgang af de ting, der er anderledes i forhold til ugen før.

Kortet er ikke et fyldestgørende billede af, hvad de mere end 20.000 medarbejderne i Forsvaret generelt laver. Det er udelukkende et billede af de aktuelle indsættelser og/eller det gældende beredskab.

For ikke at kompromittere medarbejdernes sikkerhed er punkterne på kortet ikke præcise angivelser af de udsendtes præcise placering men er et udtryk for en mere generel stedsangivelse. For nogle enheders vedkommende – for eksempel Søværnets fartøjer ved Grønland og Færøerne – er det heller ikke praktisk muligt løbende at opdatere deres nøjagtige position.