[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Det er et omfattende stykke arbejde, som venter, og hele hændelsesforløbet skal afdækkes nærmest sekund for sekund.

Den vigtigste opgave her og nu er at sikre det bevismateriale, der vil komme til at ligge til grund for Flyvehavarikommissionens arbejde. Det betyder blandt andet, at vraget skal undersøges både på havbunden, og når det hæves. Selve hævningen vil derfor formentlig ikke ske lige med det samme.

Der vil derfor gå nogle dage, før Forsvaret kan fremlægge yderligere oplysninger. Imens Flyvehavarikommissionen er nedsat, vil medlemmer af kommissionen ikke udtale sig offentligt, da der skal være ro omkring deres arbejde.