[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Lolland Kommune slutter sig i år til den stadig større gruppe kommuner, der markerer Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. september. Det er de lollandske soldaterforeninger, der har taget initiativ til at markere dagen. Et initiativ, der hilses velkommen af viceborgmesteren i Lollands Kommune, Henrik Høegh.

- Danmark har en lang tradition for at deltage i internationalt militærsamarbejde. Danske soldater har i mange år været med til at gøre en forskel ude i verden. Det fortjener anerkendelse, respekt og tak. Jeg er derfor også glad for, at vi i Lolland Kommune i år er med på Flagdagen 5. september. Jeg er ligesom mange andre stolt over den fremragende indsats, vores soldater gør og har gjort ude i verden – vi ved alle, at det ikke er uden omkostninger – og jeg håber derfor, at mange vil møde op og være med til at hædre vores veteraner og deres familier. Det fortjener de,” siger Henrik Høegh.

Arrangement i Nakskov begynder med march gennem byen med musik og faner. Marchen slutter ved stationen, hvor der afsløres en veteranmindesten til ære for alle de veteraner fra Forsvaret, Hjemmeværnet, politiet, beredskabet og sundshedsvæsenet, der har været udsendt siden 1948. Efter afsløringen af mindestenen, holder kommunen reception for de lokale veteraner.

Se en samlet liste over alle de lokale arrangementer på flagdagen her.