[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

 Af Værnsfælles Forsvarskommando

I dag har Rigsrevisionen offentliggjort en ny beretning, der gennemgår Forsvarets rapportering i forbindelse med tab og fund af våben og ammunition i perioden 2010 til medio 2015. Rigsrevisionen finder ikke, at Forsvarets rapportering har været tilfredsstillende.

I forbindelse med beretningen udtaler forsvarschef, general Peter Bartram:

- Vi tager rapportering af tab og fund af våben og ammunition i Forsvaret dybt alvorligt. Vi har allerede taget aktion overfor de involverede myndigheder og bl.a. iværksat udvikling af en ’best practice’ samt rettet erkendte fejl. Jeg vil på baggrund af Rigsrevisionens beretning sætte ind med yderligere uddannelse, så reglerne og pligterne for rapportering i forbindelse med tab og fund af våben og ammunition står helt klare.

- Jeg vil samtidig få lavet en gennemgang af vores administrative systemer og procedurer i forbindelse med tab og fund af våben, så tvivlspørgsmål elimineres, rapporteringerne bliver mere ensrettede og der løbende følges op på dem.
- Jeg har desuden indskærpet overfor Forsvarets myndigheder, at bestemmelserne for våben og ammunition skal overholdes. 

- Vores mål er selvfølgelig, at der skal rapporteres korrekt, så der hele tiden kan gøres rede for alle våben, våbendele og ammunition samt at der følges op på de sager, hvor der ikke kan gøres rede for eksempelvis et mistet våben. Det er min overbevisning, at vi med de initiativer, der er sat i gang, kan nå det mål.    

Læs rapporten på Rigsrevisionens hjemmeside