[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Ronny Vossen Rasmussen, Forsvarsministeriets PersonalestyrelseGodt 300 unge grønlændere blev klogere på alt fra værnepligt til job og karrieremuligheder i Forsvaret, og 111 valgte at prøve kræfter med forsvarets fysiske og sproglige test.

Den fysiske form hos de unge grønlændere var tilfredsstillende. Særligt hos de grønlandske kvinder, var niveauet højere sammenlignet med de kvindelige danske testresultater. De unge grønlændere var især interesserede i Forsvarets opgaveløsning i det arktiske område, herunder Arktisk Kommando og Forsvarets og Beredskabsstyrelsens internationale engagement.
Informationsindsatsen er et ønske fra Grønlands Selvstyre, hvor hensigten er at skabe en større grønlandsk involvering i Forsvarets opgaveløsning. Samtidig vil de unge, med Forsvarets uddannelser som ballast, styrke kompetencerne blandt andet i beredskabsopgaver.

Informationsdagen er et pilotprojekt og skal nu evalueres. Det er planen at optimere indsatsen og forsætte de næste par år, og forhåbentlig få flere unge til at søge en uddannelse i Forsvaret. 

Fakta:
Forsvarets Informationsdag i Grønland blev gennemført i perioden 26. maj til 10. juni 2015 i følgende syv byer; Qaqortoq: 26. maj, Tasiilaq: 28. maj, Nuuk: 1. og 2. juni, Sisimiut: 4. juni, Aasiaat: 6. juni, Ilulissat: 8. juni, Upernavik: 10. juni.
Programmet for dagen indeholdt briefinger om Forsvarets opgaver i Arktis, værnepligtsuddannelser og karrieremuligheder i Forsvaret. De unge kunne også vælge at gennemføre en række fysiske og sproglige test. Forsvarets Informationsdag er baseret på frivillig deltagelse og gennemføres i samarbejde med Grønlands Selvstyre, kommunerne og lokale uddannelsesvejledere. Forsvarets Informationsdag vil blive evalueret løbende, og er foreløbigt planlagt til at finde sted fra 2015-2017.

Se video fra Informationsdag i Nuuk: