[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschef, genreal Peter Bartram, indledte sit besøg ved koalitionens
hovedkvarter i Kuwait. Her havde han lejlighed til at drøfte status og fremtidige perspektiver for indsatsen mod IS med end række militære ledere fra koalitionen.

- Det er enormt givende at have lejlighed til at mødes ansigt til ansigt med
relevante ledere af operationen for at kunne få et førstehåndsindtryk af, hvordan operationen forløber. Jeg er endvidere stolt af den ros, de danske stabsofficerer får for deres arbejde i hovedkvarteret. De gør virkeligt et godt stykke arbejde, siger forsvarschefen.Efter et kort besøg ved det danske F-16 bidrag, der er udsendt til Kuwait, blev
forsvarschefen fløjet til Al Asad Air Base i Iraks Anbar provins, hvor ca. 120
danske soldater uddanner enheder fra den irakiske hær.
 
Her har de danske soldater, sammen med soldaterkolleger fra US Marines, arbejdet på at etablere og opbygge faciliteter på basen sideløbende med, at de uddanner irakiske soldater. Ifølge forsvarschefen er det en stor opgave at få trænet og uddannet de irakiske soldater, når de sideløbende er indsat i kampen mod IS.

- Jeg er som altid stolt af det engagement, de danske soldater udviser. På trods af de udfordringer, man altid står overfor som Hold 1, så har soldaterne formået at uddanne et stort antal soldater fra den irakiske hær. Den seneste tid har vores kapacitet til træning ikke været udnyttet fuldt ud. Men jeg er sikker på, at den irakiske hær, så snart den kan, vil sende endnu flere enheder til uddannelse og træning på basen.