[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschefen, general Peter Bartram, har i denne uge været på besøg i Irland. Formålet med besøget var erfaringsudveksling med vægt på FN-operationer, da både Irland og Danmark deltager i FN-operationer i Afrika. Ikke mindst gør begge lande meget for at uddanne egne og andre nationers soldater til FN-tjeneste.

- Irland er den eneste nation i verden, der siden organisationens oprettelse konstant – uden en eneste dags fravær – har deltaget i FN-missioner. Besøget har været med til at danne grundlag for drøftelser, erfaringsindhentning og ikke mindst for at styrke relationer med en mulig fremtidig samarbejdspartner, siger general Peter Bartram.

I løbet af besøget har forsvarschefen blandt andet besøgt det irske Defence Training Center, hvor der udbydes diverse kurser i internationalt regi. Ved centeret uddannes irske og internationale officerer samt civile til at kunne varetage opgaver i FN-operationer rundt om i verden.  Forsvarschefen har ved besøget modtaget briefinger om det irske forsvars strategi, policy og operationer.

Forsvarschefen deltog også i kransenedlæggelse for faldne irske soldater.