[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Ved konferencen deltog forsvarschefer fra flere end 100 af FN’s medlemslande. Formålet med konferencen var at udbrede kendskabet til igangværende, fredsbevarende og fredsskabende operationer under ledelse af FN. Samtidig gav konferencen forsvarscheferne anledning til at drøfte relevansen af FN’s fredsbevarende operationer i indsatsen mod globale trusler.

I den forbindelse udtaler forsvarschef, general Peter Bartram:

 - Det er altid meget givende at mødes med mine udenlandske kolleger for at drøfte nogle af de fælles udfordringer, der påvirker os alle. Denne konference er speciel, da FN har formået at samle forsvarschefer fra alle dele af verden. Vi er alle enige om, at der er udfordringer ved mange af de fredsbevarende operationer, men samtidig er der en meget stærk opbakning til FN’s håndtering af disse operationer. FN er den eneste organisation, der samler nationer fra hele globen, og dermed er FN essentiel for løsning af mange af de konflikter, vi står overfor i disse år.