[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Konferencen fandt sted i Riyadh, Saudi Arabien og havde deltagelse fra 26 nationer, heraf mange regionale stater. Formålet med konferencen var at gøre status for operationerne i kampen mod ISIL samt at drøfte den fremadrettede militære strategi.

Repræsentanterne fra de 26 nationer blev præsenteret for statusrapporter fra militær- og efterretningsledere i koalitionen. Hovedbudskabet er, at den militære indsats mod ISIL er effektiv, og der er set betydelige fremskridt.


Forsvarschef general Peter Bartram. Foto: Sara Skytte

Luftkampagnen har haft væsentlig effekt og ISIL evne til at planlægge, koordinere og foretage større angreb er reduceret. Træning af de irakiske sikkerhedsstyrker er ligeledes godt undervejs, og de irakiske styrker er i overvejende grad i stand til at stå imod angreb fra ISIL.

- Det er positivt at få bekræftet, at der sker betydelige fremskridt i vores fælles kamp mod ISIL, og at mange nationer deler vores opfattelse af truslen. Det står dog samtidig klart, at det vil kræve en langsigtet og bred indsats af alle involverede, før truslen fra ISIL er under kontrol. Det er interessant at drøfte situationen og de mulige løsninger på konflikten med forsvarschefer fra den arabiske verden. De regionale aktører bidrager med en dybere forståelse af situationen, og deres engagement er afgørende for den langsigtede løsning, siger Forsvarschefen.