[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Charlotte Vincents Jansen / Værnsfælles Forsvarskommando


Forsvarsministeren hilser på (fra venstre) vicechefen for Marinestaben, flotilleadmiral Niels Anders Kjær Olsen, chef for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, chef for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen og chef for Specialoperationskommandoen, generalmajor Jørgen Høll. Foto: Charlotte Vincents Jansen.

Sommeren viste sig fra sin bedste side, da forsvarsminister Carl Holst torsdag formiddag ankom til Værnsfælles Forsvarkommando i Karup. Den nye minister blev modtaget foran værnsstabenes fælles domicil, hvor forsvarschef Peter Bartram tog imod sammen med cheferne for Hærstaben, Flyverstaben og Specialoperationskommandoen samt vicechefen for Marinestaben.

Efter velkomst og en kort briefing fortsatte følget til hangar 26, hvor Carl Holst talte til værnsstabenes ansatte. Her startede han med at slå fast, at Forsvaret fortjener mere opmærksomhed af både politisk og folkelig karakter.


Carl Holst brugte en del af sin taletid på at tale om de forandringer, der er sket i Forsvaret i forbindelse med det seneste forsvarsforlig. - Man har bygget et skib om samtidig med, at det var ude at sejle. Jeg tror ikke, at det er alle, hverken politikere eller befolkningen generelt, der er klar over, hvor store de forandringer egentlig har været, sagde ministeren. Foto: Morten Just Brandstrup.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi oplever en valgkamp, hvor det forsvarspolitiske spiller så lille en rolle. Og her i starten har jeg som forsvarsminister fyldt mere i medierne end Forsvaret. Det skal der laves om på, sagde Carl Holst.

Carl Holst lagde ikke skjul på, at hans erfaring med Forsvaret er begrænset, og at han ikke kan løfte opgaven som forsvarsminister alene.

- Jeg skal bruge min indsigt fra det politiske arbejde, og så har jeg brug for militærfaglig rådgivning. Den får jeg fra forsvarschefen, og det er jeg helt tryg ved, for jeg ved, at den rådgivning jeg får fra ham, kommer fra jer, sagde Carl Holst.


Forsvarsministeren takkede de ansatte hos Værnsfælles Forsvarskommando for, at han nu får indblik i deres arbejde. Han gav samtidig udtryk for, at han ser frem til at komme ud og besøge de øvrige dele af det danske forsvar, både herhjemme og på missioner. Foto: Morten Just Brandstrup.

Efter at have talt for de ansatte mødtes forsvarsministeren med chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, og efter en fælles frokost fortsatte besøget til landets største bunker, bunker 1137, hvor Indsættelsesdivisionen holder til.


Forsvarsministeren og forsvarschefen hilser på chef for Indsættelsesdivisionen, oberst Jens Hvid Lønborg og chef for Joint Operation Centre, kommandørkaptajn Rene Fuglsig. Foto: Charlotte Vincents Jansen.
   
Dagen bød også på et møde med vicechefen for Marinestaben, flotilleadmiral Niels Anders Kjær Olsen efterfulgt af et møde med chefen for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen og en briefing med chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Jørgen Høll.

Torsdagens besøg i Karup var det tredje på forsvarsministerens rundtur hos Forsvarets enheder. I den kommende tid vil han komme ud til styrelser og tjenestesteder i hele landet.