[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

O-rummet på fregatterne bliver kaldt skibets hjerne. Det er her besætningen holder øje med farvandet og luftrummet omkring skibet, det er her chefen træffer beslutninger om at bruge skibets våben og det er her, der bliver trykket på de knapper og pedaler, der affyrer missiller eller skud fra kanonerne.

Ved en konsol på forreste række i o-rummet på Niels Juel sidder Nicklas, der er marineoverkonstabel og batterileder. Det er ham, der træder på pedalen, der affyrer kanonen.

- Det er sjovt. Det er altid sjovt at brænde lidt krudt af, og når det bliver større og vildere, er det endnu sjovere, siger han.

Tidligere var det mest befalingsmænd, der havde posten som batteriledere. Med indførsel af fregatterne er posten overgået til konstablerne.


En af kanonerne på Niels Juel lades med 76 mm granater.

- Vi er i høj grad begyndt at bruge konstabler som batteriledere og pjecekommandører. Vi har oplevet, at når vi har batteriledere, der også har en teknisk indsigt, så får vi en stærkere cocktail i forhold til at forstå systemernes muligheder og begrænsninger, forklarer næstkommanderende på Niels Juel, orlogskaptajn Christian Horsted.

Hør mere om hvorfor konstablerne har overtaget posterne som batteriledere og pjecekommandører i indslaget nedenfor.