[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Mark Qvist, major

På den skæbnesvangre dag, opholdte korporal Mauricio sig sammen med tre af sine kolleger i nærområdet af ulykkesstedet. Først hørtes lavt larm fra helikopterrotorerne skarp efterfulgt af et øredøvende brag.
 
De fire bornholmske soldater løb uden tøven til undsætning og påbegyndte brandslukningsarbejde omkring halerotoren. Herefter begyndte Mauricio at bjærge et af besætningsmedlemmerne sammen med en britisk sergent. Mauricio krøb derpå ind i helikoptervraget, hvor han var med til at evakuere yderligere passagerer inden Mauricio til sidst nåede ned til halepartiet, hvor en litauisk soldat lå fastklemt.

Herfra ydede han førstehjælp til den kvæstede, der allerede havde vejrtrækningsproblemer som kun blev forværret af brændstofdampe og redningspersonellets forsøg på at skære litaueren fri udefra – ikke at forglemme at både de kvæstede passagerer og redningsfolkene indåndede dampe fra flybrændstof, der var løbet fra helikopterens tanke.

For denne livreddende indsats modtog korporal Mauricio anerkendelse i form af “Commander’s Coin” fra chefen for Resolute Support, general John Campbell og Command Sergeant Major Delbert Byers.
Tidligere havde fire andre modtaget Commander’s Coin for tilsvarende indsats i forbin-delse med styrtet, men på grund af leave modtog Mauricio sin coin sammen med to briter.