[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Foto og tekst af Torben (PIO), Operation Inherent Resolve / Task Force Al Asad.Chef for Hærstaben generalmajor H.C. Mathiesen, chef for 2. Brigade brigadegeneral Jens Garly, samt hærchefsergent Henning Bæk er netop vendt hjem efter et besøg ved de danske soldater i Kuwait og Irak.

Stor interesse ved besøg
Der var stor spørgelyst blandt både de danske officerer og besøgsholdet. Det er ikke ofte, at dele af Forsvarets øverste ledelse besøger de allermindste danske bidrag i internationale operationer. Derfor var glæden stor over den interesse og opmærksomhed Hærens ledelse viste stabsbidraget.På Al Jabar i Kuwait luftbasen påbegyndte den sidste del af rejsen til Al Asad Air Base, AAAB. Her besøgte generalmajor H.C. Mathiesen med følge DANCON og det danske træningshold på basen. Hærens ledelse talte med både irakiske soldater og danske og amerikanske trænere og fik muligheden for at vurdere deres vilkår i den irakiske ørken.
 
- Som altid på de første hold kommer der overraskelser. Både sikringsdelingen og træningsholdene har tilpasset sig skiftende vilkår og varierende aktivitetsniveau, fordi der i perioder ikke har været irakiske soldater til uddannelse. Den irakiske hær kæmper med fjenden ikke langt fra Al Asad, og det påvirker naturligvis muligheden for at frigøre enheder og soldater til uddannelse. At de alligevel vælger at frigøre soldater til uddannelse, siger en hel del om kvaliteten af den uddannelse, de danske instruktører formidler, udtaler generalmajor H.C. Mathiesen.Hold 1 kan vende stolte hjem
Efter besøget i træningsområderne fortsatte dagen med møder omkring den aktuelle situation i og omkring AAAB, fremtidige aktiviteter og hvorledes koalitionen kan gøre træningen endnu mere effektiv. Dermed kan Hærens ledelse opdatere DANCON Hold 2, inden de overtager stafetten fra DANCON Hold 1 ultimo juli måned.
 
- Det er vigtigt at opleve missionen og soldaternes vilkår, så vi hjemmefra kan gøre vores til at få løst opgaven sammen med vores allierede. Hold 1 til Operation Inherent Resolve på Al Asad luftbasen har noget at være stolte af og kan tage hjem med bevidstheden om, at de har gjort en forskel for de irakiske sikkerhedsstyrker, de amerikanske marinesoldater, koalitionen og ikke mindst dem selv. De har både forbedret levevilkårene på basen og tager værdifulde erfaringer med hjem til uddannelsen hjemme i Hæren, siger generalmajor H.C. Mathiesen.