[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Pernille Kroer, Illustration og foto: Forsvaret

Interessen for at hjælpe med til, at vandet er rent i danske farvande, er stor blandt lystsejlere og andre, der stikker til søs i fritiden.

Alene siden marts er der tilmeldt omkring 400 nye havmiljøvogtere til Forsvarets kampagne, som i år kører på 9. sæson. Aktuelt er der mere end 16.400 havmiljøvogtere, som med en ”Havmiljøvogter”-vimpel i masten signalerer, at de holder øje med forurening på havoverfladen. Både når det gælder olieudslip og affald, som er smidt i havet.

Tag skraldet med i land
Siden kampagnen startede i sommeren 2006 har budskabet været at forebygge olieforurening af danske farvande, men i år har kampagnen fået endnu en dimension. Birgitte Vagnholm fra Søværnet er projektleder for havmiljøvogter-kampagnen. Hun forklarer:

- Da vi startede kampagnen var formålet at skabe opmærksomhed om forurening af havet med olie. Men skrald som for eksempel tomme emballager og plastikrester i alle afskygninger forurener også havet og vores strande. Desuden er skraldet en trussel for fugle og fisk, der risikerer at blive viklet ind i eller blive syge af at spise affaldet. Havmiljøvogterne er med til at signalere vigtigheden af at holde havet rent. Samtidig er de ambassadører og et godt eksempel for andre for, at man ikke smider affald i havet, men tager det med og smider det i en affaldscontainer i land.


Birgitte Vagnholm.

Læs mere om Havmiljøvogterne på hjemmesiden havmiljøvogter.dk og på facebook.

Download app