[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Ronny Vossen Rasmussen, presseofficer, DANCON/IRAK Hold 1

I mandags ankom hovedstyrken til den irakiske flybase Al Asad Airbase, og om kort tid er styrken fuldtallig, når den resterende del af bidraget lander i Irak.

- Opgaven er nu at planlægge og gennemføre uddannelsen af den irakiske hær. Det gør vi i tæt samarbejde med vores amerikanske venner, og nu hvor hovedstyrken er ankommet, kan vi løfte endnu flere opgaver - og dem er der nok af, siger Bo Overgaard, oberstløjtnant og chef for det det danske kontingent.

Fra sne og kulde til ørkensol. En rejse der starter i Danmark og 16 flyvetimer senere ender på en flybase i Irak. Undervejs er der flere overraskelser, herunder ministerbesøg og amerikansk nærkampstræning.


Martial Arts – er en kampsport, som alle amerikanske marinesoldater skal mestre. Under en mellemlanding lærer danskerne et par tricks.

Der arbejdes hårdt på den irakiske base for at forbedre forholdende og ikke mindst sikkerheden. De seneste år med minimal bemanding har sat sine spor på basen, og alle uanset rang eller funktion giver en hjælpende hånd med.


Før der kan nydes et måltid i den lille kantine, skal hver mand fylde mindst to sandsække. De fyldte sandsække er med til at øge beskyttelsen på basen. Ingen er undtaget – heller ikke chefen og næstkommanderende.

Hovedopgaven for de danske soldater er kapacitetsopbygning, som består af rådgivning, uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker. Forsvarschefen bevarer ”fuld kommando” over styrken under indsættelse i missionen.
Det danske bidrag består af et stabselement, der varetager ledelsen af bidraget, en instruktør- og rådgivningsenhed, der skal uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker, et støtteelement, der skal støtte de danske soldater med logistik og administration, samt en sikringsstyrke, som deltager i sikringen af de danske soldater.

Læs mere på Viden Om