[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

I september sidste år vendte 27 fysisk eller psykisk skadede veteraner hjem fra et stort sportsstævne for skadede soldater i London. De danske veteraner kom hjem med masser af medaljer. Men de kom også hjem som synlige beviser på, hvordan idræt kan få de skadede soldater til at blomstre op, når de sætter sig nye mål og etablerer nye fællesskaber. De erfaringer vil Center for Idræt ved Forsvares Sundhedstjeneste nu bruge i et nyt projekt, der skal støtte skadede veteraners rehabilitering.

- Vi vil gøre idræt til en del af veteranernes liv igen, da vi blandt andet under Invictus Games 2014 så, at idræt skabte tryghed og sammenhold hos veteranerne. Det giver gode resultater i forhold til den rehabilitering, som allerede er i gang, siger premierløjtnant Nicklas Bjaaland, der er leder af det nye projekt.


Invictus Games 2014 fik flere sårede veteraner i gang med at dyrke idræt igen, og var med til at skabe sammenhold mellem de fysisk og de psykisk sårede, der var på banen sammen i flere sportsgrene.

I det nye projekt vil Forsvaret helt praktisk hjælpe de skadede veteraner i gang med at dyrke den form for idræt, som de selv ønsker. Hjælpen kan eksempelvis bestå i at etablere kontakt til lokale idrætsforeninger og at skabe rammerne, så de skadede soldater kan være med. Hjælpen kan også bestå i helt praktiske ting som at skaffe det nødvendige udstyr eller betale det første kontingent. Men projektet vil for eksempel også kunne hjælpe en gruppe soldater med at starte et fodboldhold eller samle et hold, der kan deltage i Forsvarets mesterskaber i adventurerace. 

- Vi vil gerne hjælpe veteranerne i gang i lokale idrætsforeninger, fordi det giver dem en forankring i deres eget lokalområde. Men også fordi det ikke har nogen tidsbegrænsning, som der ofte er i Forsvarets projekter, forklarer Nicklas Bjaaland.

Målgruppen for det nye projekt er primært psykisk skadede veteraner, dog uden at udelukke de fysisk skadede, som allerede er omfattet af DIF Soldaterprojekt. Det nye projekt kan bruges som springbræt, så de kan komme til at deltage i konkurrencer og stævner, der arrangeres af Dansk Militært Idrætsforbund eller af Conseil International du Sport Militaire, som er det internationale forbund for militær idræt.

Interesserede veteraner - både fysisk og psykisk skadede - kan høre mere om det nye idrætsprojekt på orienteringsdage på Ryes Kaserne den 5. juni og Svanemøllens Kaserne den 6. juni. Se mere her.