[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Mandag den 5. januar har Operation Inherent Resolve hold 1 afsluttet sin missionsforberedende uddannelse i Høvelte og er klar til udsendelsen til Irak.
Hæren markerer dagen med en parade for holdet på Garderkasernen i Høvelte klokken 14.00.

Ved paraden vil der blandt andet være følgende talere:
Forsvarsminister, Nicolai Wammen og Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans- Christian Mathiesen.

Medier som ønsker at overvære paraden bedes meddele dette til presseofficer, Ronny Rasmussen, på telefon 6012 1632 eller email vfk-pkr1un01@mil.dk,  seneste den 5. januar klokken 12.00.

Mødested: Hovedvagten, Garderkasernen, Høveltevej 111 – 117, 3460 Birkerød, klokken 13.30.


Fakta om bidraget:

Det 120-mands store træningsbidrag opstilles i Høvelte af 2. Brigade. Det består af soldater og specialister fra store dele af Forsvaret. Hæren yder det største bidrag, idet II Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde opstiller grundstammen.

Det danske forsvar har siden den 16. oktober 2014 aktivt støttet de irakiske sikkerhedsstyrker i kampen mod ISIL ved blandt andet at bekæmpe militære mål fra luften.

Forsvaret har desuden sendt et 30-mands stort bidrag til det nordlige Irak for at uddanne kurdiske Peshmerga sikkerhedsstyrker i førstehjælp (sanitetsuddannelse), skydning og forhold over for miner. Dette bidrag er udsendt i en kortere periode og forventes hjemtaget i februar 2015.

Det kommende danske bidrag skal samarbejde med en enhed fra US Marine Corps på en base vest for Bagdad i det centrale Irak, og de skal bo inde på basen, hvor også træningen foregår.

Den danske enhed består af et stabselement, der varetager ledelsen af bidraget, en instruktør- og rådgivningsenhed, der skal træne de irakiske sikkerhedsstyrker, et støtteelement, der skal støtte de danske soldater med logistik og administration, samt en sikringsstyrke, som deltager i sikringen af de danske soldater.

Enheden skal træne irakiske sikkerhedsstyrker i 4 til 12 ugers moduler, hvor der undervises i emner lige fra grundlæggende enkeltmandsuddannelse til samarbejde mellem enheder.
Det danske bidrag kommer under kommando af en amerikansk chef, idet den danske styrkechef bliver næstkommanderende for det dansk/amerikanske træningsbidrag.

Læs mere om det danske engagement i Irak på Forsvarets hjemmeside: