[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Den Værnsfælles Forsvarskommando

- Det er korrekt, at træningsmissionen i Irak godt kunne bruge flere tolke, fortæller kontreadmiral Finn Hansen, der er chef for operationsstaben i Den Værnsfælles Forsvarskommando, og fortsætter:

- Men det ændrer ikke på, at den udsendte styrke godt kan løse deres opgave.
 
I øjeblikket er to arabisktalende danske soldater i gang med den administrative forberedelse til udsendelse til missionen i Irak.

- Vi forventer, at de kan være i missionsområdet i løbet af næste måned og dermed øge tolkekapaciteten, siger kontreadmiral Finn Hansen.

Det danske bidrag i Irak bruger tolke til alle de opgaver, hvor gensidig sproglig forståelse er nødvendigt, samt i situationer, hvor man underviser en større gruppe soldater. Dermed er det ikke korrekt, at styrken underviser op til 200 irakere uden tolk, som anført i dagens mediehistorier.

I de tilfælde, hvor der er irakiske soldater, der taler engelsk, gør bidraget også brug af dette.

Der er uddannelse, der ikke kræver den store sproglige forståelse, idet praktiske militære færdigheder mere er et håndværk og derfor kræver mere praktisk vejledning, dette kunne fx være skydestillinger og indøvelse af taktiske bevægelse i terrænet.

Fakta om 40 Days Review
• Rapporten udfærdiges ved den udsendte styrke (DANCON) og sendes til Den Værnsfælles Forsvarskommando efter ca. 40 dage i missionsområdet. Rapporten omhandler erfaringer vedr. primært uddannelse af den danske styrke forud for deployering samt strukturelle forhold i forbindelse med opgaveløsningen.
• Rapporten sagsbehandles ved Den Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
• Dele af rapporten iværksættes umiddelbart, mens andre dele implementeres fra næstkommende hold
• Det er ikke alle DANCONs ønskede ændringer, som implementeres. Dette kan fx skyldes et fastsat normloft for styrkens størrelse.