[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Kaptajn Simone, presseofficer, Inherent Resolve, hold 2

Hold 2 blev ved ankomsten til Al Asad-basen i Irak kastet direkte i arbejdet. Det første hold irakiske soldater afsluttede deres uddannelse efter få dage, og siden da har danskerne uddannet i alt 126 irakiske soldater.


Det danske bidrag har uddannet 126 irakiske soldater på en måned.


De irakiske skytter, som var bedre end gennemsnittet, har fået et videregående skydekursus. Her formåede skytterne at skyde og ramme plet på op til 300 meter, og sluttesten blev skudt på 200 meter med tilfredsstillende resultater. Den bedste skytte fik overrakt et særligt diplom af chefen for det danske bidrag, oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen og hædret foran alle sine kollegaer. 

Soldaterne på Hold 2 oplever generelt stor interesse og motivation hos de irakiske soldater, og i det hele taget har mødet mellem danske og irakiske soldater været en positiv oplevelse.


De irakiske skytter bestod skydetesten med tilfredsstilende resultater.


Et hold Irakiske soldater har netop gennemført basisuddannelse i brug af morter, og et andet har færdiggjort træning i imødegåelse af vejsidebomber, til dagligt kaldet counter-IED (improvised explosive devices).  IED’er er en af de helt store udfordringer, de irakiske soldater i øjeblikket står overfor i kampen mod ISIL.Træningen af de iraktiske soldater slutter med en parade, hvor soldaterne får overrakt et diplom for endt uddannelse.


Undervisningen i stabstræning er også blevet gennemført og afsluttet for de irakiske officerer. Træningen blev rundet af med en parade og overrækkelse af diplomer for gennemført uddannelse. Ind til nu har trænerne undervist 50 til 80 irakiske soldater ad gangen. De danske soldater er gearet til at træne op til 400 ad gangen med alle trænere og tolke indsat. På grund af de igangværende kampe mod ISIL er det svært at forudsige, hvor mange irakiske soldater, der kan undværes ved frontlinjen og dermed afsætte tid til uddannelse. Dog forventes den nuværende situation på Al Asad at ændre sig inden længe, da en stor gruppe irakiske soldater har meldt deres ankomst. Træningen af dem vil komme til at strække over en længere periode.    

Det danske bidrag til Inherent Resolve

Bidraget består af 120 mand, der bistår i uddannelsen af de Irakiske soldater, så de kan stå stærkere i kampen mod ISIL. De danske soldater træner blandt andet irakerne i skydning, førstehjælp, våben-kendskab, imødegåelse af vejsidebomber og stabstræning.

Med enkelte undtagelser afholdes der hver dag uddannelse i de forskellige discipliner.