[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

- Det er rutineret våbenbetjening, det er sikker våbenbetjening, og jeg er sikker på, at vi nok også skal nå at få noget hurtig våbenbetjening, siger premierløjtnanten, der er instruktør på pistolskydebanen på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Instruktørerne taler naturligvis dansk, men inden eleverne kan forstå budskaberne og gøre det, som de får besked på, skal de danske ord oversættes til arabisk af en sprogofficer. Også selv om eleverne er pæredanske, og kun en enkelt af dem, der skal lære at betjene en pistol, forstår det arabiske, som tolken siger.


Soldaterne fra sikringsstyrken ankommer til skydebanen. Når trænerne underviser holder sikringsstyrken sig diskret i baggrunden. Fotos: Simone Flinthøj.

Den sproglige omvej er en del af øvelsen, når det næste danske hold, der skal træne irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad Airbase i Irak til kampen mod ISIL, forbereder sig i øvelsesterrænet ved Slagelse. Instruktørerne skal vænne sig til at holde oversættelsespauser og til at tempoet i undervisningen bliver noget langsommere end normalt, når alt skal oversættes.

- Instruktørerne er erfarne officerer og befalingsmænd fra Hæren og Hjemmeværnet. De er vant til at undervise danske værnepligtige og frivillige. Men mange af dem har også undervisningserfaring fra Irak og Afghanistan, forklarer holdets chef, oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen.


Forskellen på at undervise irakiske soldater og danske værnepligtige er ikke så stor. Indholdet skal være meget konkret og der skal være god tid til at øve.

Ud af styrkens 120 soldater er ca. 50 trænere og tolke, der skal undervise irakerne i en bred vifte af basale soldaterfærdigheder. Omkring 50 andre indgår i sikringsstyrken, der skal passe på trænerne, når de underviser og på den lejr, hvor danskerne skal bo. Fælles for dem er, at de ser frem til at give deres bidrag til kampen mod ISIL.

- For mig er det en opgave, der giver rigtig god mening. At man kan være med til at give irakerne de færdigheder, der kan vende kampen, hvis de bliver indsat i byer eller ude i ørkenen - det er en god følelse. Det skal ikke så meget til, og de ting, vi viser dem, kan måske give dem selvtillid til at fortsætte kampen, siger Kenneth, der er premierløjtnant, og skal være leder af et af de danske træningshold.

De danske soldater rejser mod Irak i slutningen af juli.

Se et indslag fra træningen her under