[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Torsdag den 5. marts blev fregatten Iver Huitfeldt overdraget fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til Marinestaben. Iver Huitfeldt var den første af de tre fregatter der blev søsat, men den har i de første år principielt stadig tilhørt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, da den blandt andet har været brugt som testplatform.
Dagens overdragelse sætter punktum for Fregatprogrammet, der har været i gang siden 2007. Dette blev fejret i skibets helikopterhangar.


Der var dækket festligt op i helikopterhangaren på Iver Huitfeldt i dagens anledning. Foto: Emma Kirketerp Nielsen

Dagens første taler var styregruppeformand brigadegeneral Henrik Raatræ Lundstein. Han takkede deltagerne i Fregatprogrammet herunder industrien for konstruktivt samarbejde.
- I dag er en særlig dag, fordi vi kan overdrage endnu et komplet skib til Søværnet. Processen har været indbegrebet af teamwork, præcision og engagement. Selvom det var krævende, gav ingen op, sagde brigadegeneral Henrik Raatræ Lundstein.

Derefter gav han ordet til chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, som rettede en særlig tak til Fregatprogrammet og ikke mindst besætningen for de mange timers veludført arbejde, der har været lagt i udviklingen og klargøringen af de tre fregatter.

Admiralen benyttede også lejligheden til at understrege, at det er en prioritet for Søværnet at få bevilget en fuld besætning, så Iver Huitfeldt ligesom de to søsterskibe kan påbegynde den operative opkøring.
- Nu må vi se at få den tredje besætning op, så skibschef Per Moll kan få den komplette besætning, han fortjener, og vi kan få fuld udnyttelse af de skibe, vi har fået, sagde kontreadmiral Frank Trojahn.


Kontreadmiral Frank Trojahn, chef for Marinestaben. Foto: Emma Kirketerp Nielsen

Derefter gav han ordet til skibschef orlogskaptajn Per Moll, som var vært ved dagens overdragelse.  
- Vi ser frem til at stå på egne ben og komme ud at sejle. Jeg vil gerne takke besætningen for deres aldrigt svigtende gåpåmod. Uden jer var projektet ikke blevet færdigt, sagde orlogskaptajn Per Moll.

Fregatprogrammet er et af de største materielprojekter, som Forsvaret har gennemført.


Fra venstre: Chef for Fregatprogrammet orlogskaptajn Arne Drygaard, chefen for Marinestaben kontreadmiral Frank Trojahn, styregruppeformand brigadegeneral Henrik Raatræ Lundstein og chefen for fregatten Iver Huitfeldt orlogskaptajn Per Moll. Foto: Emma Kirketerp Nielsen