[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Et mentorteam fra Jægerkorpset har i de sidste tre uger trænet en deling specialstyrker fra Nigeria. Det er sket under øvelse Flintlock, der har fundet sted i Tchad. Øvelsen sluttede den 9. marts. Træningen er foregået omkring byen Mao, der ligger omkring 250 km fra Tchads hovedstad N’Djamena. Enheden fra Jægerkorpset har været sat sammen af soldater, der alle har erfaring med mentorrollen fra Afghanistan, hvor Jægerkorpset i omkring to år var med til at uddanne afghanske sikkerhedsstyrker.

-Opgaven her i Tchad har været noget nemmere. Dels fordi nigerianerne taler godt engelsk, så der har ikke været en sproglig barriere. Og dels fordi de nigerianske soldater har været meget motiverede for at lære nyt og i forvejen har et godt uddannelsesniveau, fortæller føreren for holdet fra Jægerkorpset.


De nigerianske soldater træner evakuering af sårede kolleger.

Efter at have undervist nigerianerne i skydestillinger, førstehjælp, patruljeformationer, passage af forhindringer, baghold og en række andre både grundlæggende og lidt mere avancerede militære færdigheder, brugte det danske mentorhold flere dage på at gøre nigerianerne bedre navigere efter GPS. Nigerianerne er vant til at bruge GPS, når de opererer på floder, men de var udfordrede, når de skulle køre efter GPS i ørkenen.

-I stedet for at benytte sig af pejlemærker og terrængenstande, var der tendens til, at førerne sad med hovedet klinet til GPS’en, hvor pilen ændrede retning, hver gang køreren drejede udenom et træ eller en busk på ruten. Det medførte, at de kørte en del forkert, så navigation i terrænet bør nigerianerne bruge mere tid på, siger den danske fører.


De nigerianske soldater var meget interesserede i at lære af de danske mentorer fra Jægerkorpset.

Delingsfører bestemmer
Den deling, som jægersoldaterne underviste, var organiseret i tre patruljer, plus en delingsfører og en næstkommanderende. Førerne af de enkelte patruljer var dygtige soldater med god taktisk forståelse, men de var ikke vant til at træffe selvstændige beslutninger eller tage initiativer, fordi de er vant til, at delingsføreren tager alle beslutninger. Det forsøgte de danske mentorer at ændre på.

-Vi skal naturligvis ikke pådutte dem vores måde at gøre tingene på, og vi kan heller ikke ændre deres grundlæggende kultur i løbet af tre ugers øvelse. Men vi har vist dem andre måder at gøre tingene på, og så er det op til dem selv at afgøre, hvor meget de vil inddrage det i deres egen træning, føring og ledelse, forklarer den danske fører.

Eget lægehold
Under opholdet i Mao, har det danske mentorhold været støttet af et kirurghold fra Trænregimentet. Det danske Special Operation Surgical Team indrettede en kirurgisk traumestue i den lejr i Mao, hvor Jægersoldater havde deres base, og det var under hele øvelsen klar til at modtage tilskadekomne og yde sundhedsfaglig backup. Men holdet deltog også i en større øvelse, hvor de øvede behandling og evakuering af hårdt sårede soldater.


Nigerianerne øver førstehjælp.

En bonus ved at have det danske kirurghold i Mao var, at det gav jægersoldaterne og de øvrige vestlige mentorhold mulighed for at gennemføre mere risikobetonede træningsøvelser, som faldskærmsudspring, med de afrikanske soldater. Kirurgholdet slap heldigvis for alvorlige opgaver under øvelsen.

Jægersoldaterne, lægeholdet og det Z-team fra Flyvevåbnet, der også var en del af det danske bidrag til øvelse Flintlock hentes hjem af et dansk Hercules.

Fakta
Flintlock er en amerikansk ledet øvelse, der har deltagelse af fortrinsvis specialoperationsstyrker fra de afrikanske nationer i Sahel-regionen, men også af styrker fra en række vestlige nationer. Flintlock er blevet gennemført årligt i Afrika siden 2006. Øvelsen skal styrke afrikanske sikkerhedsstyrkers evne til at håndtere sikkerhedstrusler og terrorisme i Sahel-regionen. (Sahel er et geografisk bælte, der løber fra Afrikas Atlanterhavskyst til Det Røde hav og er begrænset af Sahara i Nord og den sudanesiske savanne i syd). I 2015 er Tchad værtsland og hovedparten af øvelsen foregår der, mens der er mindre koordinationscentre i Niger, Nigeria, Cameroun og Tunesien.