[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Specialoperationskommandoens hovedkvarter er beliggende på Flyvestation Aalborg i Nordjylland. Kommandoens enheder, Jægerkorpset og Frømandskorpset, er fortsat placeret på hhv. Flyvestation Aalborg og på Flådestation Kongsøre.

Specialoperationskommandoen blev oprettet den 1. september 2014, og den nye kommandos opgave er at styrke og øge Danmarks kapacitet inden for specialoperationer. Specialoperationskommandoens første chef er generalmajor Jørgen Høll.Frømandskorpset træner til at gennemføre specialoperationer, primært i det maritime eller kystnære miljø, men Jægerkorpset har fokus på operation på land og indsættelse fra luften.


Den 1. juli overdrages Jægerkorpset og Frømandskorpset fra henholdsvis Hæren og Søværnet til den nye Specialoperationskommando, og det markeres med en parade og reception på Flyvestation Aalborg torsdag d. 25. juni 2015.
Der er deltagelse fra Kongehuset, Forsvarsministeriet, Forsvarets øverste chefer, herunder Forsvarschefen, samt styrelseschefer fra Forsvarsministeriets øvrige styrelser og samarbejdspartnere. Desuden deltager flere udenlandske gæster, blandt andre chefen for Nato Special Operations Headquarters, generalløjtnant Marshall B. Webb fra USA.

Læs mere om den nye Specialoperationskommando her:
SOKOM FAKTAARK 2015.pdf

Invitation til medierne
Interesserede medier inviteres til at overvære arrangementet, der starter klokken 11:00 den 25. juni.
Der vil være begrænsninger i muligheden for at fotografere enkeltpersoner, men Forsvarets fotografer vil snarest efter paraden kunne levere godkendte billeder til mediernes anvendelse.

Tilmelding og kontaktinformationer
Medier bedes tilmelde sig til kaptajn Søren Egebæk på trr-le02@mil.dk eller telefon 72 83 60 21 senest torsdag den 25. juni klokken 08:30.

Medierne skal møde ved hovedvagten på Flyvestation Aalborg torsdag den 25. juni senest klokken 09:45.
Adressen er Thisted Landevej 53, 9430 Vadum.
Civile køretøjer parkeres efter vagtens anvisninger på området inden for vagten.
Der er arrangeret transport mellem vagt og paradeområde.
Returkørsel til vagten sker løbende efter behov.

Kontakt vedr. selve paraden: kaptajn Søren Egebæk, telefon 72 83 60 21
Kontakt vedr. fakta om Specialoperationskommandoen: major Bente Ravn, vfk-s-le01@mil.dk eller telefon 2515 88 52.Specialoperationskommandoens nye heraldiske mærke.